A mi hivatásunk az, hogy a világ közepette éljünk, ott, ahol Isten dicsőségét a legjobban előmozdíthatjuk. - P. Bíró Ferenc SJ
Jézus Szíve Társasága - Societas Jesu Cordis

Hírek

2018.02.14.

2018. február 12-én irodalmi délután Kurczina Teréz SJC-vel - JSZTIO

Nagyon jó hangulatú irodalmi délutánt tartottunk, Kurczina Teréz SJC olvasta fel verseit. Többet megzenésített változatban is hallottunk. A délután két részből állt, az első részben gyerek versek hangzottak el. A költeményekhez grafikus művészek illusztrációt is készítettek. A rajzokat a költeményekhez kapcsolódóan meg is néztük, így teljesebb volt az élmény. Különösen az a rajz tetszett mindenkinek, amely egy óvodai rajz verseny nyertes képe, és az „Eső után” című vers ihlette:

Tovább Tovább

2018.02.12.

2018. február 8. Farsangi bál - JSZTIO

Az idei Farsangi bálunkat a Holdsugár Idősek Klubjának tagjai nyitották meg társastánc bemutatóval. Ez a színvonalas, kedves produkció jó kedvre hangolta az Otthon lakóit, később a klubtagok, a lakóinkkal együtt ropták a táncot. A zenéről és a fergeteges jó hangulatról Hegymegi Krisztina és kísérete gondoskodott. A hagyományhoz híven ebédünk finom farsangi fánk volt, köszönet érte a konyhán dolgozóknak, akik a bálra is készítettek különféle finomságokat.

Tovább Tovább

2018.02.12.

2018 február 5. Balázs Béláné köszöntése 90. születésnapján - JSZTIO

Balázs Béláné Éva nénit köszöntöttük 90. születésnapján. A Péceli Önkormányzat részéről Megyeri Ildikó ajándékozta meg Éva nénit szép virágcsokorral, finom csokoládé tortával. Orbán Viktor Miniszterelnök úr oklevele mellett Pécel Városának Polgármestere is oklevéllel fejezte ki tiszteletét. Megyeri Ildikó kedves verssel is köszöntötte Éva nénit, aki hálás mosollyal fogadta.

Tovább Tovább

2018.01.30.

Ökumenikus imahét - JSZTIO

Ebben az évben is megtartottuk az ökumenikus ima hetet, nagy örömünkre Pécel város lakói közül többen is részt vettek ezeken az alkalmakon. A kereszténység egységéért tartott 2018-as imahét anyagának előkészítésére a Karibi térség egyházait választották. A biblia különösen fontos a karibi egyházak életében. A történelem során az őslakosok és a rabszolgasorba taszított népek sok kegyetlenséget szenvedtek el a gyarmatosítók részéről, akik ugyanakkor a kereszténységet is magukkal hozták. A terület elnyomott népeinek kezében a biblia még is a vigasztalás és a felszabadulás forrásává vált. Az imahét anyagát összeállítók javaslatára munkatársaimmal elkészítettük a rabságot, az emberi méltóságtól való megfosztottságot jelképező láncot, mely a bűn hatalmának jelképe is, ami elválaszt minket Istentől és egymástól. Január 22.-én Baranka György evangélikus lelkész tartotta az első imaórát. Most is szép énekeket tanított gitár kísérettel. Az alapgondolatra felfűzött beszédébe személyes életélményeit is belefoglalta. Ez nagy hatással volt hallgatóságra, még napok múlva is beszélgettünk róla. 23.-án Iványi Zoltán metodista lelkésszel imádkoztunk a keresztény egységért. Ő is gitár kísérettel tanított énekeket, amelyeknek a szövege hűen tükrözte az imahét alapgondolatát. Személyiségének kisugárzása megéreztette velünk az egységre való törekvés fontosságát. 24.-én a baptista imaórát az Otthonban dolgozó pasztorál pszichológiát tanuló Pénzes Imréné Krisztina tartotta. Beszédében kiemelte, hogy a keresztények számára a megtestesülésben és a húsvéti misztériumban éri el a csúcspontját Isten szeretetének megnyilvánulása. A keresztények a keresztség által részesülnek a megszentelő kegyelemben, az általános papságban, hogy munkálkodjanak Isten országán. A péceli baptista közösség tagjaiból néhányan részt vettek az imaórán, és szép énekükkel tették felemelővé együttlétünket. 26.-án Káposztássy Béla klinikai lelki gondozó a katolikus imaórát tartotta. Református és katolikus énekekkel szőtte át beszédét, amelyet az irgalmas szamaritánus példabeszéde köré font. Szerető Istenünk felemeli a szegényeket és az ínségben szenvedőket. Mindegyik imaórán a résztvevők élő láncot alkottak, kifejezvén a lelki közösség kötelékét.

Tovább Tovább

2018.01.29.

Imaest a szerzetesekkel február 1-én - www.szerzetesek.hu

Ifjúsági imaest a szerzetesekkel

Tovább Tovább

2018.01.29.

Tizedik születésnapját ünnepelte az Iránytű Műhely - www.magyarkurir.hu

A rendközi hivatástisztázó műhelyben Mézinger Gabriella testvér képviseli Társaságunkat.

Tovább Tovább

2018.01.15.

Gyöngyszemek - sjc.hu

Új lelkiségi műhelysorozatot kínálunk fiatal nők részére.

Tovább Tovább

2018.01.15.

Manner Zoltánné Ilonka néni köszöntése 90. születésnapján - JSZTIO

Manner Zoltánné kedves lakónkat 90. születésnapján az Önkormányzat részéről Fazekas Barna alpolgármester úr köszöntötte. Fia és unokája is eljöttek erre a jeles alkalomra. Ilonka nénit nagyon meghatotta ez a meglepetés, nem is gondolt ilyen szép ünneplésre. Kívánunk kedves Ilonka néninek jó egészséget, vidám szép napokat!

Tovább Tovább

2018.01.11.

2018 január 10. - irodalmi délután - JSZTIO

Szilágy Sándor alkotásait lakóink már az előző napokon is megnézhették, és a képekről alkotott benyomásaikat, gondolataikat, személyes élményeiket megosztották az alkotóval az irodalmi délutánon. Sándor saját verseit olvasta fel, valamint ír zenéket is hallgattunk. Ez a délután felszabadult légkörben telt. A festmények még pár napig itt maradnak, lehetőséget adva további beszélgetésekre. Köszönjük Szilágyi Sándor úr lelkes támogatását.

Tovább Tovább

2017.12.19.

2017. december 19. dolgozóink karácsonyi ünnepe - JSZTIO

A Jézus Szíve Társasága Idősek Otthonának dolgozói karácsonyi ünnepén Török László, a MESZK Pest Megye Területi Szervezet általános alelnöke Nagy Istvánné Valikának sok évi szakmailag kiemelkedő munkáját oklevéllel ismerte el, valamint a Kossuth Zsuzsa emlékplakettet is átnyújtotta. A Két Szent Szív Zenekar mély hittel áthatott énekével tette ünnepélyessé összejövetelünket. Suller Melinda SJC általános elöljáró közvetlen hangú beszédében mutatkozott be dolgozóinknak. Vancsó Ilona SJC igazgató beszámolt az Otthonban történt fejlesztésekről. Molnár Mónika Goda Eszter fuvolakísérete mellett egy gyönyörű karácsonyi verset szavalt, Nagyné Valika szintén egy kedves verssel ajándékozott meg bennünket. Köszönet a finom vacsoráért, és a szép ünnepi terítésért.

Tovább Tovább

2017.12.20.

2017. december 20. karácsonyi ünnepség - JSZTIO

Lakóink kezdeményezték, hogy pásztorjátékkal ünnepeljük a Karácsonyt. Lelkesen készültek a szerepükre, sokat próbáltak az ünnepségre. Ács Dávid és Ács Ádám segített a műsort szebbé tenni. Mindenki által ismert karácsonyi dalok színesítették az előadást, melyeket közösen énekeltünk, szereplők, nézők egyaránt, az Ács fiúk kíséretével. Köszönet munkatársaimnak, akik szintén szerepeltek a pásztorjátékban. Különösen az Angyalok bevonulása volt ünnepélyes, felemelő, többen meg is könnyezték ezt a pillanatot. Ezután az „ Angyalok „ mindenkinek átadták a karácsonyi ajándékokat, a fekvő lakóinkat is meglátogatták és karácsonyi énekeket énekelve ajándékozták meg őket. Vancsó Ilona SJC igazgatónő a műsor végén köszöntötte lakóinkat, boldog, békés ünnepet kívánva minden lakónak és dolgozónak.

Tovább Tovább

2017.12.13.

Karácsonyi vásár - JSZTIO

Hagyományainkhoz híven az idén is megrendeztük a karácsonyi vásárt, Angyalok Tere néven. Kellemes ünnepi zene szólt, melyre néhányan még táncra is perdültek. Sok szép holmi között válogathatott mindenki, ami nagy örömet okozott, így jött vissza a karácsonyi forgatag hangulata. Az ebédlőben frissen sült kolbász és forralt bor várta lakóinkat. Köszönet Bodó Margó kolleganőmnek, aki megteremtette ezt a szép hagyományt a Jézus Szíve Társasága Idősek Otthonában.

Tovább Tovább

2017.12.11.

Karácsonyi készülődés - JSZTIO

Mézeskalács sütéssel készültünk az Ünnepre. A gyúrás, nyújtás, szaggatás közben mindenki mesélt a régi karácsonyokról: mit sütöttek, hogyan készítették el. A finom sütiket részben közösen elfogyasztottuk, részben az Otthont díszítettük a szép formájú mézeskalácsokkal.

Tovább Tovább

2017.12.07.

Zenés irodalmi délután – JSZTIO

2017. december 7 - én irodalmi délutánt tartottunk. A rendezvényt megelőző két napban Jámbor Rita rajzait nézegettük, és beszélgettünk róluk lakóinkkal: kiben milyen érzést, gondolatot ébresztettek a képek. A műsorban az árvaság megéléséről, a megtalált szülői szeretetről szóló verseket hallottunk Rostás István költő előadásában. Dalt is tanultunk Szilágyi Sándor Zsolttal. Lakóink Jámbor Ritával megosztották gondolataikat. Bensőséges, megindító volt a hangulat, mindenkit mélyen érintett az előadók érzelmi világa.

Tovább Tovább

2017.12.12.

Önkéntesek adventi ünnepsége - JSZTIO

Otthonunk életét sokan segítik. Van, aki a vallásgyakorlásban van segítségünkre. Mások személyes egyéni beszélgetésekkel, rendszeres látogatásokkal hoznak vidám színeket lakóink életébe. Vancsó Ilona SJC igazgatónő szép beszéddel köszönte meg odaadó tevékenységüket, kiemelve annak fontosságát. A SzeRBuSz zenekar megzenésített versekkel tette ünnepélyessé az összejövetelt. Molnár Mónika főnővér és Goda Eszter gazdasági vezető verssel és fuvola muzsikával köszöntötte vendégeinket. Köszönet a konyha dolgozóinak a szép, ünnepélyes terítésért, a kitűnő ételekért!

Tovább Tovább

2017.11.28.

„ Disznótor” a Jézus Szíve Társasága Idősek Otthonában - JSZTIO

November és december a disznótorok ideje. Ezt idéztük meg az Otthonban. Már előző nap fokhagyma tisztítása volt a program. Jó hangulatban, énekkel és tréfás történetek mesélésével „tisztultak” a gerezdek. Másnap töltöttük a finom kolbászt - forralt bor kíséretével, a jó mulatós zene sem maradt el. Többen táncra is perdültek! A jelenlévők minden munkafolyamatból kivették a részüket. Megbeszéltük, ki hogyan készítette otthon a hurkát, kolbászt. Nagyon jó hangulatú délelőttöt töltöttünk együtt. Később munkánk eredményét, a finom házikolbászt megsütöttük és jóízűen megettük.

Tovább Tovább

2017.11.27.

Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola tanulói a Jézus Szíve Társasága Idősek Otthonában - JSZTIO

Ezen a napon a diákok bekapcsolódtak az Otthon életébe. Reggel a 9 órakor kezdődő igeliturgián már részt vettek, majd a délelőtti csoportfoglalkozással folytatódott a program. Jelenlétük nagyon jó hatással volt az Otthon lakóira, sokkal vidámabban telt el az idő. A gyerekek is jól érezték magukat, amit le is írtak.

Tovább Tovább

2017.11.19.

Lélek-zet vétel - sjc.hu

Lelkinap fiatal nőknek november 26-án és december 17-én

Tovább Tovább

2017.11.17.

Krisztus Király - sjc.hu

A 2020-as 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve

Tovább Tovább

2017.11.17.

95. születésnap - JSZTIO

Pádár Antalné Margit, kedves lakónk betöltötte 95. életévét, ebből az alkalomból Csúzi István irodavezető úr a péceli Önkormányzat részéről köszöntötte. Beszédét az együttérző szeretet, odafigyelés, az Ünnepelt életpályája iránti tisztelet szőtte át. Margit néni, gyenge állapota ellenére nagyon örült a köszöntésnek, megható volt számára ennek a jeles napnak a bensőséges hangulata. Különösen az tette boldoggá, hogy gyermekei is mellette voltak.

Tovább Tovább

2017.11.16.

2017. november 13. Márton napi vigasság a Jézus Szíve Társasága Idősek Otthonában - JSZTIO

Ebben az évben is megtartottuk a Márton napi libanapot. Lakóink és munkatársaink is sokat készültek erre az alkalomra. Különösen a konyha dolgozói tettek ki magukért, mert aranyló libalevest, ropogós libacombot készítettek erre az alkalomra mindenki nagy örömére. A csoportfoglalkozásokon összegyűjtöttünk liba-nótákat, népi mondókákat, amit zenekísérettel előadtunk. Kis házi zenekarunk remek hangulatot varázsolt. Jó hangulatban telt el a délelőtt, a Márton napot a kitűnő ebéd és az új bor kóstolása koronázta.

Tovább Tovább

2017.10.24.

Idősek köszöntése a Jézus Szíve Társasága Idősek Otthonában - JSZTIO

A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola tanulói énekekkel és versekkel köszöntötték lakóinkat az idősek hónapja alkalmából. Köszönet Varga Krisztina pedagógusnak a gyerekek felkészítéséért. Szép volt a dalok összeállítása a hozzájuk illő versekkel együtt.

Tovább Tovább

2017.10.20.

1956. október 23.- i forradalomra és szabadságharcra emlékeztünk a Jézus Szíve Társasága Idősek Otthonában - JSZTIO

Lakóinknak személyes élményeik vannak e napokról, hiszen ekkor voltak fiatalok. Ezért különösen megérinti őket a mai nap hangulata. Egy-egy égő gyertyával a kezükben emlékeztek az elhunyt szabadságharcosokra, a bebörtönzöttekre, és a messzi távoli országokba menekült rokonaikra, ismerőseikre.

Tovább Tovább

2017.10.20.

Szüreti bál - JSZTIO

Az idei bálon a szüreti felvonulás hagyományát elevenítettük fel. A szőlőművelés egy-egy mozzanatát jelenítettük meg, különösen a csősz fáradságos tolvajkergető munkáját. Vidám szüreti dalokat énekelve a menetben ott voltak a szőlő kötözök, kapások, szüretelők. Tréfás lakodalmas menet fokozta a jókedvet, a vőfély verses rigmusokkal hívogatta mulatni a népet. Nem hiányzott a menyasszony és a vőlegény sem a táncoló menetből. Az Akat-RÉZ együttes négy tagjának fellépése zárta a mulatozást. A Szilágyi Levente művészeti vezető által megkomponált előadás igazi őszt idéző hangulatot varázsolt az ünnepbe.

Tovább Tovább

2017.10.18.

A világ mélyén fényesség ragyog – KORDA

Könyvajánló Mindenszentek ünnepére

Tovább Tovább

2017.10.10.

Az aradi vértanúk napja - JSZTIO

A mai emléknap szentmisével kezdődött. Benke István atya szentbeszédben megemlékezett az Aradon kivégzettekről. Szentmise után a mentálhigiénés csoport munkatársai felolvasták a hazáért kivégzett vértanúk utolsó mondatait. Lakóink megrendülten hallgatták, majd közösen elénekeltük a Himnuszt és a Szózatot.

Tovább Tovább

2017.10.05.

Idősek napja - JSZTIO

Mindennapi munkánkhoz az elődök példáiból merítünk erőt, hitet, és bátorságot. Sokan mondják az idősek közül, hogy már megették a kenyerük javát. Mi ezt úgy gondoljuk, megtették, amit várt tőlük a család, a nemzet, és most már a pihenés évei következnek. Aktívan, vagy passzívan, gyengülő egészséggel, a gyerekek, unokák, nyújtotta örömökkel morzsolják egyre lassabb tempójú napjaikat. Mi az Otthon dolgozói ezzel a kis ünnepséggel kívánjuk, hogy jó egészségben, szeretetben haladjanak tovább életük útján. Október hónap az idősek hónapja, ebből az alkalomból köszöntöttük lakóinkat. A konyha dolgozói nagyon finom ünnepi ebédet főztek, a mentálhigiénés csoport tagjai zenés, verses délutánnal fejezték ki tiszteletüket, az előttük élő nemzedéknek.

Tovább Tovább

2017.10.02.

Gerencsér Katalin SJC 100. születésnapja - JSZTIO

Századik születésnapját ünnepeltük Gerencsér Katalin Testvérnek. Erre a jeles alkalomra a Társaság sok tagja eljött, hogy együtt örüljön Kata testvérrel. Jókívánságaikat Suller Melinda általános elöljáró tolmácsolta. Pécel Város Önkormányzatának képviseletében Fazekas Barna alpolgármester egy kedves verssel, tortával, oklevéllel, virágcsokorral köszöntötte az Ünnepeltet. Nagyné Valika munkatársunk és Gergely Katalin testvér szintén egy-egy ünnepi hangulatú verset választott. A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola tanulói Varga Krisztina zenepedagógus vezetésével magas színvonalú, hangszeres kísérettel előadott énekekkel ajándékozták meg az ünnepeltett, vendégeinket, és lakóinkat. A műsor közben Kata testvér is szót kért, hogy megossza velünk örömét, és az Úr iránt érzett háláját. Az ezt követő ünnepi ebéd bensőséges, igazi családias hangulatú volt.

Tovább Tovább

2017.09.24.

Szentírás vasárnapjára – KORDA

Minden keresztény közös kincse: a Zsoltárok könyve a Könyvek Könyvében

Tovább Tovább

2017.09.21.

Nyárbúcsúztató - JSZTIO

Zenés, táncos mulatsággal búcsúztattuk a nyarat, és köszöntöttük az őszt. A jó hangulatról Hegymegi Krisztina és kísérete gondoskodott. Mindkettőjüknek köszönjük a színvonalas, nagyon profi műsort. A sok finom süteményről a konyhán dolgozó munkatársaink gondoskodtak, köszönet érte. Lakóink felszabadultan, vidáman táncoltak, énekeltek. Remélem ilyen vidám napos ősz lesz, amilyen vidám és napsugaras volt ez a délután.

Tovább Tovább

2017.09.19.

Rezes Andrásné Gizi néni 90. születésnapja – JSZTIO

2017. szeptember 18-án ünnepeltük régi, kedves lakónk 90. születésnapját. Az Otthon kápolnájában az igeliturgia után a Polgármesteri Hivatal képviseletében Lehoczki Ágnes Polgármesteri referens köszöntötte tortával, virágcsokorral, és kedves elismerő szavakkal. Átadta Orbán Viktor Miniszterelnök úr és Pécel Városának okleveleit is. Ezután az Otthon dolgozói nevében Nagyné Valika mondott köszöntő verset. Jó hangulatú ünnepi ebéden vett részt Gizi néni családja körében. A konyha dolgozói külön is köszöntötték, mert Gizi néni sokat segít az ebédek előkészületi munkáiban.

Tovább Tovább

2017.09.15.

Tomori Dezsőné 90. születésnapja - JSZTIO

Tomori Dezsőné, Juliska néni betöltötte 90. életévét, melyet az igeliturgia után a kápolnában ünnepeltünk. Pécel város Polgármestere, Szöllősi Ferenc Attila köszöntötte kedves, személyre szóló szavakkal. Idős testvére és a Baptista gyülekezet több tagja is jelen volt a bensőséges megemlékezésen. Mikesné Angyalka beszéde után a gyülekezet tagjai Juliska nénit a számára oly kedves énekekkel örvendeztették meg.

Tovább Tovább

2017.09.15.

Kenyérszentelés - JSZTIO

Augusztus 20-án Benke István Atya szentmisén megáldotta az új kenyeret, melyből minden kedves lakónk kapott egy-egy jelképes darabot. Így emlékeztünk meg Államalapító Szent István Királyunkról.

Tovább Tovább

2017.09.13.

Cor Ignatianum Műhely - sjc.hu

A Szent Ignác-i lelkiségről 18-35 év közötti nőknek

Tovább Tovább

2017.09.01.

Szeptembertől újra indul - sjc.hu

Az Iránytű Hivatástisztázó Műhely

Tovább Tovább

2017.07.05.

Juniális - JSZTIO

Június 28-án a P. Kabi. Net zenekar szórakoztatta lakóinkat juniális alkalmából. A forróság ellenére mindenki táncra perdült, még az is, akinek a lába nehezen bírta. Üdítővel, hideg sörrel és forró Fornettivel kínáltuk a mulatozókat. A zene nagyon jó hangulatot teremtett, köszönet érte a zenekar tagjainak!

Tovább Tovább

2017.07.04.

Jézus Szíve ünnep a Jézus Szíve Társasága Idősek Otthonában - JSZTIO

A Jézus Szíve Társasága egyik legfontosabb ünnepe a Jézus Szíve napja. Szabadtéri szentmisével ünnepeljük ezt a napot, melyen a Társaság tagjai, meghívott vendégeink, lakóink és munkatársaink is részt vettek. Az alapító Páter Bíró atyát követően Lafranco Margit testvér folytatta a megkezdett munkát egészen 1945-ben bekövetkezett tragikus haláláig. Ő 125 évvel ezelőtt született. Az ünnepi szentmisét Molnár Miklós atya mutatta be, aki Margit testvér rokona. Koncelebrált Benke István és Hupka József atya, akik évközben lakóinknak a miseszolgálatát látják el. Intézményvezetőnk Vancsó Ilona SJC beszédében megemlékezett a múltról, a Társaság péceli szolgálatának 1927 -es kezdetéről, a Főépület 1937-es alapkőletételéről. Ezen kívül kiemelte az Otthont segítők munkájának fontosságát. Az ünnep fényét emelte a Coelestis Regina énekkar, Ács Dávid, Ács Monori Judit, és Péter Almási Fruzsina szép zenével, énekkel. Ez úton mi is köszönjük minden dolgozónknak és önkénteseinknek, hogy az Intézmény legjelesebb ünnepét mindig széppé teszik. Az ünnepséget a kertben elfogyasztott finom ebéddel zártuk.

Tovább Tovább

2017.06.06.

Mária szerenád - JSZTIO

Május a Szűzanya hónapja, amit szerenáddal is ünnepel a péceli Regina Coelestis énekkar. Ez a hagyomány már 60 éves, Bakonyi Árpád karvezető munkásságát dicséri. Eleinte a kórus hölgy tagjait köszöntötték énekekkel, később Halász atya buzdítására a templomban is előadtak szép Mária énekeket köszöntve égi Édesanyánkat. Sajnos a templomi koncertre már nem tudunk elmenni, ezért a kórus tagok idehozzák az Otthon kápolnájába a szerenád meghitt dallamait lakóink nagy örömére. Köszönet Ágoston Viktória karvezetőnek, és a kórustagoknak, hogy szabadidejüket feláldozva magasztos perceket ajándékoztak időseinknek.

Tovább Tovább

2017.06.06.

Arany Jánosra emlékeztünk - JSZTIO

2017. Arany János éve. Születésének 200. évfordulója alkalmából verses délutánt tartottunk. Lakóink több hétig készültek erre az alkalomra. Sokat beszélgettünk munkásságáról, életéről. Minden résztvevő kiválasztotta legkedvesebb versét, amelyet megosztott a csoport tagjaival. Legnagyobb lelkesedéssel Királyföldi Lajosné, Toncsi néni készült. Fejből ! mondta a Családi kör című verset, és még sok más Arany verset is tudott kívülről, de az idő rövidsége miatt csak idéztünk a többi versből. A walesi bárdok című vers mai aktualitásáról is beszélt, és arról is, hogy a walesi diákoknak kötelező érettségi tétel. Sok közismert művet „szavaló kórusban„ együtt mondtunk. Kellemes, jó hangulatú délután volt.

Tovább Tovább

2017.06.06.

Felvételt hirdet a 2017/18-as tanévre - szakkollegium.sjc.hu

A JÉZUS SZÍVE TÁRSASÁGA EGYETEMI SZAKKOLLÉGIUMA

Tovább Tovább

2017.05.26.

ÁTLÉPNI - sjc.hu

Krisztussal a határainkon

Tovább Tovább

2017.05.17.

Anyák napja - JSZTIO

Május 15-én a Nyitnikék Óvoda óvodásai kedves és egyben tréfás műsorral ajándékozták meg az Otthonban élő Édesanyákat, Nagymamákat, Déd mamákat. A gyerekek örömmel készültek, ami érződött szereplésükön is. Lakóinknak vidám perceket szereztek, különösen azzal a verssorral, ami így szól: „mindenkinek szüksége van egy Nagymamára, különösen nekem! „ Köszönet a Nyitnikék Óvoda pedagógusainak és dajkáinak a színvonalas műsorért!

Tovább Tovább

2017.05.12.

Átadni egy jó érzést - szatmariegyhazmegye.ro

Ifjúsági csoportvezető képzés Erdődhegyen

Tovább Tovább

2017.05.08.

Anyák napi ünnepség - JSZTIO

A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola tanulói műsorral köszöntötték az Otthonban élő Édesanyákat, Nagymamákat, Déd mamákat. Mivel a május hónap a Szűzanya hónapja, előadásukba szép Máriához szóló dalokat is beleszőttek. Az Édesanyákat, Nagymamákat és Dédnagymamákat versekkel is köszöntötték. A kórus előadását több gitáron, furulyán játszó gyermek játéka színesítette. Köszönet Varga Krisztina kórusvezetőnek és Dévai Gábor tanár úrnak a magas színvonalú munkájukért. Munkatársaink lakóinkat meglepetés ajándékkal örvendeztették meg.

Tovább Tovább

2017.05.08.

A Budapesti Fesztivál Zenekar koncertje - JSZTIO

A Gyógyító hangok címet viselő előadássorozatuk keretében megtartott koncerten valóban megtapasztalhattuk a magas színvonalon előadott zeneművek lélekgyógyító hatását. Az otthon kápolnájában Mozart, Rossini, Debussy, Vivaldi művei csendültek fel, lakóink nagy örömére. Közülük sokan most ismerkedtek meg a modernebb darabokkal, melyek ”elvarázsolták” a hallgatóságot. Ehhez hozzájárult az előadó művészek közvetlensége, kedvessége is. Köszönjük a Zenekar tagjainak, hogy valamennyiünknek ilyen nagy élményt nyújtottak!

Tovább Tovább

2017.05.04.

Búzaszentelés - JSZTIO

Április 30-án a péceli plébánián a búzát, az állatokat, terményeket és gépeket szabadtéren szenteli meg Burger Ferenc plébános úr. Ezen az eseményen az Otthon lakói is részt vesznek minden évben. Lakóinknak nagy örömet okoz az állatok jelenléte, mely felidézte gyermekkori emlékeiket, ezért szeretettel közelednek hozzájuk. Többen a péceli gazdákkal is barátságot kötöttek. Lakóink nevében köszönjük a péceli gazdáknak azt az áldozatot, amit azért hoztak, hogy részt vehessenek ezen a szép eseményen.

Tovább Tovább

2017.05.04.

Majális az Otthonban - JSZTIO

A kellemetlen hűvös idő miatt az alagsori ebédlő változott át a majális színterévé. Ami nem befolyásolta a jó hangulatot! Vidám zene mellett forró virslit ettünk, amit hideg sörrel öblítettünk le. Mindenki táncra perdült úgy, mint régen, faluhelyen. Körtánccal ünnepeltük a természet megújhodását. Május 1. nem csak a munka ünnepe, hanem Munkás Szent József emlék napja, ezért katolikus ünnep is, erről délelőtt a kápolnában emlékeztünk meg.

Tovább Tovább

2017.04.24.

Locsolóbál - JSZTIO

Nagyon jó hangulatú locsolóbált tartottunk, ahol egy régi népi játékot, a zöldág-járást elevenítettük fel. Lakóink már előzőleg nagyon készültek erre a játékra. Ötleteikkel sokat segítettek benne. A hangulatot fokozta Hegymegi Krisztina énekes és zenekarának fellépése! Mindenki ropta a táncot, ahogy a lába bírta. Megható volt, amikor az énekesnő Édesanyjának – aki a konyhánk dolgozója – énekelt egy szívhez szóló dalt. Mindannyian megkönnyeztük! Ezúton is köszönjük Krisztinának a színvonalas, kedves műsorát!

Tovább Tovább

2017.04.19.

25 évesek lettünk! Jubileumi lelkinap a Szív Lelkiségi Központban

Május 6-án nyitott kapuval várjuk régi lelkigyakorlatozóinkat és az érdeklődőket.

Tovább Tovább

2017.04.12.

Költészet napja - JSZTIO

Az otthon ebédlője irodalmi kávéházzá alakult. Finom kávé és apró sütemény mellett kötetlen hangulatban lakóink a nekik legkedvesebb verseiket mondták el. Több népszerű verset mindannyian egyszerre mondtunk. Sok szép megzenésített verset is hallgattunk. A szép dallamok és szövegek inspirálták lakóinkat, hogy megzenésített Petőfi verseket énekeljenek. Így ünnepeltük meg a Magyar lírát a költészet napján.

Tovább Tovább

2017.03.31.

Április 7-9 között Nemeshegyi Péter SJ nagyböjti lelkigyakorlata

Virágvasárnapi hétvégén egy kis idő lehet szánni a Nagyhétre

Tovább Tovább

2017.03.17.

Március 15.-i ünnepség – JSZTIO

Az 1848. március 15-i forradalomról és szabadságharcról emlékeztünk meg lakóinkkal és dolgozóinkkal. Felelevenítettük az aznapi pesti eseményeket. Ami esős, de a lelkeket melengető nap volt. A Nemzeti dalt közösen szavaltuk, ezzel is lélekben ott voltunk a korabeli emberekkel. Majd a szabadságharcra emlékezve lakóink hangszeres kíséretével toborzó verbunkosokat, Kossuth nótákat énekeltünk.

Tovább Tovább

2017.02.28.

Farsangi bál - JSZTIO

Gyerekek, felnőttek, idősek együtt mulattak a farsangi bálon! Csoportos és egyéni jelmezek tették széppé a műsort. A jelmezek ötletesek és igényesek voltak. Az egyéni és csoportos jelmezesek bemutatkozásához produkciók is társultak, ez nagyon élvezetessé varázsolta a délutánt, fokozta a jó hangulatot. A jelmezesek felvonulása után fájdalmat, gondot, bajt feledve mindenki késő estig ropta a táncot.

Tovább Tovább

2017.02.28.

Kovács Károlyné Teri néni 103. születésnap - JSZTIO

Kovács Károlyné Teri néni 103. születésnapját ünnepelte családja körében a Jézus Szíve Társasága Idősek Otthona lakóival és dolgozóival. Pécel város Önkormányzata részéről Csúzi István irodavezető-helyettes köszöntötte Teri nénit. A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola tanulói igényes műsorral, énekkel-zenével tették ünnepélyessé a köszöntőket. Ezután az Ünnepelt, a vendégek és lakóink kellemesen hangulatban fogyasztották el az ünnepi ebédet.

Tovább Tovább

2017.02.14.

Lélek-zet vétel - sjc.hu

Lelki nap fiatal nőknek

Tovább Tovább

2017.02.14.

Perspektíva-váltás - parbeszedhaza.hu

Hétköznapok lelkigyakorlata

Tovább Tovább

2017.02.14.

Kapcsolódva - szatmariegyhazmegye.ro

Beszélgetések, játék és ima jellemezte az egyházmegyei ifjúsági csoportvezetők téli találkozóját.

Tovább Tovább

2017.02.14.

Kiegyensúlyozott csoportok - szatmariegyhazmegye.ro

Máramarosszigeten képezték tovább az esperesség hitmélyítő csoportjainak vezetőit.

Tovább Tovább

2017.02.14.

Bálint nap - JSZTIO

Február 14-én a Bálint napról zenés ünnepi ebéddel emlékeztünk meg. Ellőtte felelevenítettük a Szent Bálintról szóló legendákat, hagyományokat. Ebéd után folytatódott a jó hangulat, Zárai Márta és Vámosi János slágerei szóltak a hangszóróból. Köszönet a konyhán dolgozóknak a szép terítékért és a finom ebédért.

Tovább Tovább

2017.02.13.

Farsangi koncert - JSZTIO

Február 9-én vidám farsangi koncerttel szereztek jókedvű délelőttöt lakóinknak a Petőfi Sándor Általános Iskola Zenetagozatos tanulói. Legnagyobb sikere a műanyag csövekre hangolt zeneműnek volt. A koncert végén a hallgatóság több művet is visszatapsolt. Különösen az általuk, gyermekkorukból is jól ismert "Baj van a részeg tengerésszel" című dalt énekelték a gyerekekkel közösen. Köszönet a gyerekeknek és az őket felkészítő Szilágyiné Szalay Zsuzsanna karvezetőnek.

Tovább Tovább

2017.01.26.

Ökumenikus imahét a Krisztus - hívők egységéért - JSZTIO

2017. január 16-án tartottuk meg az első imaórát a Jézus Szíve Társasága Idősek Otthonának kápolnájában. Az imahét vezérfonalát a németországi keresztény testvérek állították össze. Az ő gondolataikat, hitük megvallását és reménységüket közvetítettük az imaórán részt vevőknek. Az imaórákat Káposztássy Béla klinikai lelki gondozó, Baranka György evangélikus lelkész úr, a baptista imaórát Pénzes Imréné pasztorál pszichológus munkatársunk, és Iványi Zoltán metodista úr lelkész tartották. A kápolnában szimbolikus falat építettünk, amiken a keresztényeket egymástól elválasztó gondolatokat irtunk a német testvérek javaslata alapján. Minden imaórán ezt a jelképes falat lebontottuk, szimbolizálva összetartozásunkat. Ezúton köszönetet mondunk az igehirdetőknek, akik hűségesen szívükön viselik az ökumené szellemiségét.

Tovább Tovább

2017.01.18.

Örök eskü - sjc.hu

2017. január 1-én a Jézus Szíve templomban

Tovább Tovább

2017.01.02.

Karácsony nyolcadában - JSZTIO

Pál Feri atya Caritas csoportjának négy tagja Karácsony nyolcadában lakóinkkal együtt a kápolnában ünnepi énekeket énekelt. Megható verseket hallottunk tőlük, melyek a Karácsony hangulatához illettek. Fekvő lakóinkat is meglátogatták, szobáikba énekkel és beszélgetéssel vitték be az ünnep melegét.

Tovább Tovább

2016.11.24.

Ünnepnapok – örömnapok – KORDA

Gyermekkönyvajánló az egyházi év kezdetére

Tovább Tovább

2016.12.27.

Ajándékműsor lakóinknak – JSZTIO

December 23-án egyik kedves lakónk családja megható karácsonyi műsorral lepte meg lakóinkat. Kristálytiszta hangon, gyönyörűen énekeltek, szépen zenéltek – öröm volt Őket hallgatni. Köszönjük, hogy eljöttek, és átmelengették lakóink szívét a Karácsony örömével.

Tovább Tovább

2016.12.20.

Karácsonyi ünnepség - JSZTIO

Otthonunk lakóival felidéztük régi karácsonyesték hangulatát. Munkatársaink és néhány lakónk betlehemes játékot adtak elő. A közismert énekeket nagy kedvvel együtt énekelték a nézők és az előadók is. A műsor után meglepetés ajándékkal örvendeztettük meg az időseket. Nem kis meghatódottságot okozott a szép ünnepi együttlét. Köszönet az Otthon dolgozóinak , amiért a sok teendő mellett lelkesen készültek erre az eseményre.

Tovább Tovább

2016.09.06.

Interjú Balla Erikával - sjc.hu

Békési Erika írása a Családi Lap augusztusi számában

Tovább Tovább

2016.12.16.

Advent az Idősek Otthonában - JSZTIO

December 12-én a Petőfi Sándor Általános Iskola zenetagozatának 4. a osztályos tanulói adventi koncerttel ajándékozták meg lakóinkat. A zeneműveket Szilágyiné Szalai Zsuzsanna tanította be. Neufeldné Baka Márta szép versekkel készítette fel a gyerekeket. Köszönjük kiemelkedő munkájukat!

Tovább Tovább

2016.12.27.

Klárika nyugdíjas búcsúztatója – JSZTIO

Huszonegy évnyi munka után nyugdíjba vonul Klárika munkatársunk. Az eltelt idő alatt tanúja volt az Otthon alakulásának, fejlődésének. A portán dolgozott. Barátságosan, szeretettel fogadta az érkezőket. Mindenki számíthatott a segítségére. Hiányozni fog valamennyiünknek, de bízunk benne, hogy az ünnepségeken mindig vendégül láthatjuk. Lelkiismeretes munkáját lakóink nevében is köszönjük.

Tovább Tovább

2016.12.16.

Nálunk járt a Mikulás! – JSZTIO

December 6-án mi is megemlékeztünk Szent Miklós ajándékozó jóságáról. Ezt a segítőkészséget munkatársaink közvetítették lakóink felé, és a jóság örömteli fogadtatásra talált.

Tovább Tovább

2016.12.01.

Angyalok tere a Jézus Szíve Társasága Idősek Otthonában - JSZTIO

November 29-én megidéztük az adventi vásárok hangulatát. A kirakodóvásárnak nagy sikere volt. Lakóink örömmel válogattak az apróságokból, amikkel szobáikat díszítik majd. A Nyitnikék Óvoda Méhecske csoportjával együtt mikulás és karácsonyi énekeket énekeltünk. Ezután kedves és szép ajándékaikkal lepték meg időseinket, dolgozóinkat. A vásár hangulatához hozzá tartozik a sült kolbász és forralt bor is. Ez sem maradt el! A gyerekekkel együtt jót ettünk, ittunk. Ezúton is köszönet a Méhecske csoportot felkészítő óvodapedagógusoknak és dajkáknak.

Tovább Tovább

2016.11.18.

Adventi lelki nap fiataloknak - sjc.hu

Kecskeméten a Nagytemplomban 2016. december 17-én

Tovább Tovább

2016.11.15.

Márton nap a Jézus Szíve Társasága Idősek Otthonában – JSZTIO

2016. november 11-én finom libapecsenyével és újbor kóstolással emlékeztünk meg Márton napjáról. "Mert aki libát nem eszik, az egész évben éhezik, aki bort nem iszik, egész évben szomjazik" tartja a régi regula. Délután lakóinkkal libabált tartottunk: "libaságokkal", tánccal, énekkel múlattuk az időt. A részvevők hangulata kitűnő volt, az ételek pedig finomak!

Tovább Tovább

2016.11.04.

Megemlékezés az 1956-os forradalomról a Jézus Szíve Társasága Idősek Otthonában - JSZTIO

Az 1956-os forradalom és szabadságharcról tartottunk megemlékezést. Az Otthonban élők közül sokaknak személyes élményeik vannak ezekről a napokról. Korabeli filmhíradó részletekkel felidéztük ezeknek a napoknak felemelő és tragikus eseményeit, melyet lakóink egymással és velünk is megosztottak

Tovább Tovább

2016.10.24.

Szüreti bál a Jézus Szíve Társasága Idősek Otthonában - 2016. - JSZTIO

Szüreti bálon mulatott a Jézus Szíve Társasága Idősek Otthonának sok lakója!

Tovább Tovább

2016.10.14.

Gyermekkoncert a Jézus Szíve Társasága Idősek Otthonában - JSZTIO

Október az idősek hónapja. A péceli Petőfi Sándor Általános Iskola zenetagozatának 3. osztályos tanulói Szilágyiné Szalai Zsuzsanna vezetésével nagyon szép koncerttel ajándékozták meg Otthonunk lakóit. A gyerekek nagyon szépen énekeltek, furulyáztak; külön dicséret illeti őket a szép kiejtésükért. Furulyajátékukkal megidézték a reneszánsz kor hangulatát.

Tovább Tovább

2016.10.06.

Aradi vértanúk ünnepe - JSZTIO

Október 6-án az igeliturgia után lakóink körében megemlékeztünk az 1849-ben vértanú halált halt 13 tisztről. Az Otthon munkatársai a kivégzésre készülők utolsó mondatait felidézték, elhangzott Vörösmarty Mihály - A vén cigány című verse, melybe lakóink is bekapcsolódtak. Időseink és a dolgozók meghatottan együtt énekelték a Himnuszt és a Szózatot.

Tovább Tovább

2016.10.06.

Glashüttner Józsefné lakónk 90. születésnapja - JSZTIO

Az Otthon kápolnájában lakóink és dolgozóink nagy tisztelettel és szeretettel köszöntötték Glashüttner Józsefné - Cecília nénit 90. születésnapja alkalmából. Az Önkormányzat részéről Lehoczky Ágnes szép virágcsokorral és születésnapi tortával fejezte ki Pécel Város Önkormányzatának tiszteletét 90 éves lakónk iránt. Fóti Emőke munkatársunk ismertette Cecília néni szép, tartalmas életútját, mely mindannyiunk számára példaértékű.

2016.10.06.

Október 1. Idősek napja - JSZTIO

Otthonunk kápolnájában szeretetteljes légkörben ünnepeltük meg az Idősek Napját. Munkatársaink a számukra legkedvesebb vers elszavalásával, a legszívetmelengetőbb írás felolvasásával ajándékozták meg lakóinkat. Lakóinknak jólesett a figyelem, a kedves szó, a gondoskodás, amely megszépítette ennek a napnak az emlékét.

Tovább Tovább

2016.09.13.

„Mindennapi rózsáinkat add meg minekünk..." - ars-sacra.hu, sjc.hu

Lélek-képek Reményik Sándor verseiben

Tovább Tovább

2016.08.30.

Barta Mátyásné 90. születésnapja – JSZTIO

Egyik kedves lakónk, Mariska néni hétfőn ünnepelte 90. születésnapját. Ebből az alkalomból Pécel Város Önkormányzata részéről Csúzi István Úr és Lehoczky Ágnes köszöntötték nagy szeretettel. Virágcsokorral, tortával, oklevéllel ajándékozták meg. Ezek után Csúzi István Úr meleg szavakkal ismertette Mariska néni életútját. Mi is köszönjük Mariska néninek, hogy amíg ereje engedte, gondozta az Otthon kertjét, az Ő gondoskodó keze munkáját dicsérte a kápolnánk felhasználására szánt minden virág. Ezt megelőzően Szathmáry Attila atyának nyújtott segítséget sok éven keresztül.

Tovább Tovább

2016.08.23.

Ismét indul az Iránytű - sjc.hu

Hivatástisztázó Műhely a Sapientián

Tovább Tovább

2016.08.09.

Sápi Józsefné lakónk 90. születésnapja - JSZTIO

Az Otthonunk kápolnájában lakóink és családtagjai körében ünnepelte Sápi Józsefné Ica néni a 90. születésnapját. Ebből az alkalomból az Önkormányzat részéről Megyeri Ildikó köszöntötte Ica nénit csokoládétortával és gyönyörű virágcsokorral. Kedves Lakónknak nagy örömet okozott az ünneplés.​

Tovább Tovább

2016.08.09.

Csernus Ilona SJC 90. születésnapja - JSZTIO

A közelmúltban ünnepeltük Csernus Ilona SJC testvér 90. születésnapját. Családtagjainak jelenléte bensőségesebbé tette az ünnepi együttlétet. Az Önkormányzat részéről Podmaniczky József alpolgármester úr kedves szavakkal, oklevéllel köszöntette Ica testvért, aki nagy várakozással készült ere az alkalomra, mivel a Jézus Szíve Társaságába való belépésének 60. évfordulóját is most ünnepelte.​

Tovább Tovább

2016.07.17.

Az irgalom és a határterületek - szerzetesek.hu

Riport Laczkó Zsuzsanna testvérrel

Tovább Tovább

2016.06.27.

Elhunyt Dr. Szilvay Gézáné - szakkollegium.sjc.hu

Életének 85. évében, rövid betegség után 2016. június 17-én

Tovább Tovább

2016.06.09.

A Jézus Szíve Társasága Idősek Otthonában lépett fel a P.Kabi.Net zenekar – JSZTIO

Június 7-én az Otthon parkjában juniálist tartottunk, ahol a P.Kabi.Net zenekar fergeteges, nagysikerű szeretetkoncertet adott. Az idő gyönyörű volt, az uzsonna finom, a zene kiváló, így a program minden lakónk, vendégünk és munkatársunk számára felüdülést jelentett. Lakóink megérezték azt a szeretetet, mely a zene hangjain keresztül áradt feléjük. Az Együttes részéről ez a program karitatív felajánlás volt, melyet lakóink nevében ezúton is hálásan köszönünk.

Tovább Tovább

2016.06.07.

Jézus Szíve Ünnep a Jézus Szíve Társasága Idősek Otthonában –JSZTIO

A szabadtéri szentmisét Galambossy Endre atya mutatta be. A szentmisén részt vettek lakóink, munkatársaink, önkénteseink, vendégeink – akik folyamatos segítségükkel bekapcsolódnak az Otthon életébe. A Jézus Szíve Társaságából több testvér is velünk ünnepelt. A szentmisén a Coelestis Regina Énekkar szolgált. Végezetül a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanulóinak műsora következett: gitároztak, szavaltak, énekeltek, furulyáztak. Az ünnep szabadtéri ebéddel zárult. Köszönjük Munkatársaink áldozatos munkáját, az Énekkar és a Tanulók színvonalas szereplését.

Tovább Tovább

2016.06.06.

Közösségünkről a Bonum tévében - sjc.hu

Jézus Szíve ünnepén

Tovább Tovább

2016.05.30.

Mária Szerenád a Jézus Szíve Társasága Idősek Otthonában - JSZTIO

60 éve hagyománya a péceli Katolikus Egyházközségnek a Mária Szerenád. Pénteken délelőtt az igeliturgia keretében a Coelestis Regina énekkar néhány tagja lakóinkkal közösen felelevenítették ezt a szép szokást. Ezzel az eseménnyel méltóképpen emlékeztünk meg a Szűzanya hónapjáról. Köszönjük Ágoston Viktória karnagynak és Ács Dávid kántornak, valamint az Énekkar jelenlévő tagjainak, hogy idejükből és művészetükből ajándékoztak lakóinknak.

Tovább Tovább

2016.05.27.

Jézus, kérlek, alakítsd szívemet a Te Szíved szerint! – KORDA

33 elmélkedés és rövid imádság Jézus Szíve hónapjára

Tovább Tovább

2016.05.12.

Bibliodráma Tahiban

Szív Lelkiségi Központ

Tovább Tovább

2016.03.26.

Krisztus világossága! – húsvéti könyvajánló – KORDA

Az égben immár ujjongva zengjen az angyalok kórusa, és ujjongjanak Isten csodálatos művei: fölséges nagy Királyunk győzelmét búgó kürtnek hangja áldva áldja! A föld is örvendjen, hogy ekkora fényár sugárzik rája, és a nagy Király örök tündöklése árad el rajta; érezze meg az egész nagy világ: már tovatűnt a bűnnek árnya! És vígság töltse el szent anyánkat, az Egyházat, hogy ilyen fényesség ragyog benne, visszhangozzék a nép szent éneke, bátran töltse be az Isten házát! (a húsvéti öröménekből)

Tovább Tovább

2016.01.10.

Nagyböjti hétköznapok lelkigyakorlata - sjc.hu

a Párbeszéd Házában

Tovább Tovább

2016.01.10.

COR IGNATIANUM - sjc.hu

Április 5-én folytatódik lelkiségi sorozatunk

Tovább Tovább

2016.01.14.

2O16. Ökumenikus Imahét – JSZTIO

Január 18-án, hétfőn evangélikus imaóra tartja Baranka György evangélikus lelkész 20-án, szerdán metodista imaóra tartja Iványi Zoltán metodista lelkész 21-én csütörtökön baptista imaóra tartja Pénzesné Krisztina pasztorál pszichológus 22-én, pénteken katolikus imaóra tartja Káposztássy Béla klinikai lelkigondozó Az imaórák kezdete 14:30. Szeretettel várjuk Lakóinkat, Hozzátartozóikat és Pécel város Lakóit az Otthon kápolnájában.

2015.12.16.

Adventi muzsikálás – JSZTIO

Ácsné Monori Judit és Ács Ádám fuvolán és klarinéton két középkori darabot adtak elő, majd orgonakísérettel adventi és karácsonyi dalokat énekeltek. Az éneklésbe az Otthon lakói is örömmel bekapcsolódtak. Az ünnep varázsa mindenkit mélyen megérintett és átélték a zene hangjait.

Tovább Tovább

2015.12.15.

Karácsonyváró műsor – JSZTIO

A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola kisdiákjai Bujna Katalin tanárnő saját gyűjtéséből származó betlehemes játékot adtak elő, így segítették lakóink karácsonyi készülődését. Olasz Anna, Olasz Mária és barátnőjük Ibolya lakóinkkal közösen karácsonyi gitáros énekeket énekeltek. A Jézus Szíve Társasága Idősek Otthona ebédlőjét betöltötte az Ünnep hangulata.

Tovább Tovább

2015.11.25.

Csendből bontakozó élet – adventi könyvajánló – KORDA

Isten jelenlétében töltött csöndes perceinkben növekszik iránta a szeretetünk. (Anselm Grün)

Tovább Tovább

2015.11.24.

Szent Erzsébet Hét - JSZTIO

A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda pedagógusaival és diákjaival az Otthon szoros kapcsolatot tart fenn. Fellépéseikkel már több ünnepet is széppé tettek lakóink számára. Ebben az évben a hagyományosan megrendezett Szent Erzsébet-Hét alkalmából három délelőttöt is együtt töltöttek a gyerekekkel lakóink. Az együttlétet az Otthon kápolnájában 9 órakor kezdődő igeliturgiával kezdtük, ahol a gyerekek olvasták az olvasmányt és a zsoltárt. Ez után közösen társasjátékoztak, só-liszt gyurmából különféle figurákat készítettek, ritmusos ének-zene foglalkozáson vettek részt. A gyerekek is sok ötletet hoztak, pl.: kislabdával ügyességi játékot tanítottak lakóinknak, Szent Márton nap alkalmából pattogatott kukoricából libadekorációt készítettek. Pintér András tanár úr Krekács Dominikát kísérte ütőgardonnal. Ezt követően a Tanár Úr Karsai Zsigmond, a mindenki által tisztelt Zsiga bácsi gyűjtéséből egy legényes táncot, ún. pontozót adott elő, ezzel idéztük fel a Márton napi népi hagyományokat. Lakóink nevében köszönjük a gyerekeknek és az őket felkészítő pedagógusoknak ezt a három szép délelőttöt.

Tovább Tovább

2015.11.11.

Jobban melegít egy fél köpeny... – KORDA

Gyermekkönyv a Szent Márton emlékévre

Tovább Tovább

2015.11.03.

Zenés áhítat a Jézus Szíve Társasága Idősek Otthonában – JSZTIO

Olasz Anna és Olasz Mária kápolnánkban zenés áhítatot tartott – ezzel a rendezvénnyel zártuk az idősek hónapját. Lakóink számára nagy örömet jelentett a két gitáros-énekes előadása. Az ismert énekeket közösen énekelték. Ani és Marika ezzel a lélekhez szóló műsorral ajándékozták meg lakóinkat, amelyet ezúton is megköszönünk.

Tovább Tovább

2015.10.21.

Idősek hónapja a Jézus Szíve Társasága Idősek Otthonában – JSZTIO

A péceli Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola tanulói kápolnánkban szép műsorral kedveskedtek lakóinknak az idősek hónapja alkalmából. Minden vers a szeretetről és tiszteletről szólt – ezt a szeretetet és tiszteletet tükrözte a gyerekek kedves előadásmódja, felkészültsége. Köszönjük Bujna Katalin tanárnő szakmai munkáját és a szülők gondoskodását.

Tovább Tovább

2015.10.21.

Szüreti bál a Jézus Szíve Társasága Idősek Otthonában – JSZTIO

A közelmúltban tartottuk meg a szüreti bált. A műsorszámok közül elsőként a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola néptánccsoportjának örülhettünk. Gyönyörű ruháikban szépen táncoltak és csengő hangon énekeltek. Munkatársaink közül is többen vállaltak egyéni szerepet, vagy lakóinkkal közös néptánccsoportot alkotva léptek fel. A Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium tanulói dalműveket és népdalokat adtak elő magas színvonalon. A talpalávalóról egy munkatársunk és barátja gondoskodtak, nekik köszönhetően mindenki jó érezte magát. Olyanok is táncra perdültek, akik máskor inkább csak hallgatják a táncra hívó dallamokat.

Tovább Tovább

2015.10.21.

Október 1. Idősek napja a Jézus Szíve Társasága Idősek Otthonában - JSZTIO

„Nagyon szépen kérlek titeket, Szeressétek az öregeket. A reszkető kezű ősz apákat, A hajlott hátú jó anyákat… A ráncos és eres kezeket, Az elszürkült, sápadt szemeket… Én nagyon kérlek titeket, Szeressétek az öregeket.” Óbecsey István Otthonunk dolgozói az Idősek Napja alkalmából versekkel és énekekkel köszöntötték lakóinkat. Ez az esemény nyitotta meg az idősek hónapját. Lakóinknak ebben a hónapban még több műsorral is szeretnénk kedveskedni.

Tovább Tovább

2015.10.14.

COR IGNATIANUM - sjc.hu

A Szent Ignác-i lelkiségről nőknek

Tovább Tovább

2015.08.28.

A Jézus Szíve Társaságáról... - Katolikus Rádió, 2015. augusztus 20-i adás - sjc.hu

Kapcsolatban - a beszélgetés a "Miféle szerzet...?" címmel futó, a szerzetesrendeket bemutató sorozatban hangzott el

Tovább Tovább

2015.09.21.

Dolgozói kirándulás - JSZTIO

Egy kora őszi napon kirándulni indultunk a Bükki Nemzeti Parkba...

Tovább Tovább

2015.09.22.

Nyárbúcsúztató az Otthon kertjében - JSZTIO

A Jézus Szíve Társasága Idősek Otthona kertjében nyárbúcsúztatót tartottunk.

Tovább Tovább

2015.09.05.

Veled együtt vagyunk rendben - Szerzetesek Tere 2015

Kik a szerzetesek? Hogy élnek? Mivel foglalkoznak? Van-e hobbijuk? Gyere el és kérdezd meg te magad!

Tovább Tovább

2015.09.08.

A hűség mai arcai - sjc.hu

Gondolatok és kérdések az elköteleződésről

Tovább Tovább

2015.08.18.

Szerzetesek tere - szerzetesek.hu

2015. szeptember 18-19-én a Március 15. téren

Tovább Tovább

2015.08.13.

Felvételt hirdet az IRÁNYTŰ - sjc.hu

A 2015/16-os tanév őszi félévére

Tovább Tovább

2015.08.10.

Mézinger Gabriella SJC a rádióban - sjc.hu

A Szent Ignác-i lelkiségről és Társaságunk küldetéséről 2015. augusztus 3-án a Tanúim lesztek című műsorban

Tovább Tovább

2015.06.06.

Jézus Szíve imafüzet - sjc.hu

Imádságos készülethez segítség a Jézus Szívének szóló országfelajánláshoz kapcsolódóan

Tovább Tovább

2015.06.01.

Június 14 - Jézus Szíve búcsú Tahiban - Szív Lelkiségi Központ

Szeretettel hívjuk kápolnánk ünnepére június 14.-én, a délután 5 órakor kezdődő szentmisére és kerti sütögetésre.

Tovább Tovább

2015.05.09.

Felvételt hirdet az EMMAUSZ HÁZ a 2015/16-os tanévre - hivatastisztazas.hu

Szeretettel várunk minden olyan 20-35 év közötti fiatal nőt,

Tovább Tovább

2015.05.22.

Legyen benned élet! – pünkösdi könyvajánló – KORDA

Élet-útra-való: ajándékkönyv bérmálásra, életfordulókra

Tovább Tovább

2015.05.08.

Vendégeink a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanulói - JSZTIO

Anyák Napja alkalmából színvonalas, meghitt hangulatú ünnepséget tartottak a Szent Erzsébet Általános Iskola első osztályos tanulói. Műsorukban több vers is a nagymamákról szólt. A dalbetétek felkészítő tanáruk - Bujna Katalin - felkészültségét dicséri. szereplésükkel és jelenlétükkel megörvendeztették lakóinkat. Köszönet érte.

2015.05.06.

Love Is Our Mission – Katekézis a Családok 8. Világtalálkozójára ’15 – KORDA

MEGJELENT! Plébániai csoportok, szülők, fiatalok, felnőttek számára csoportbeszélgetéshez használható kiadvány a Magyar Katolikus Családegyesület és a KORDA közös kiadásában

Tovább Tovább

2015.04.28.

Anyák Napja - JSZTIO

Bodó Margó szervezésében verses-zenés összeállítással ünnepeltük meg Anyák Napját. A verseket munkatársaink szavalták, mindenki a számára kedves, stílusával harmonizáló verset mondta. A meghitt ünnepség nagy örömet okozott lakóinknak és munkatársainknak is, mindenki megajándékozottnak érezte magát.

Tovább Tovább

2015.05.15.

Progli Lászlóné lakónkat 90. születésnapján köszöntöttük - JSZTIO

Az Önkormányzat részéről Juliska nénit szép virágcsokorral, tortával az Otthon dolgozói körében köszöntöttük fel. Megkapta a Miniszterelnök és a Polgármester oklevelét is. Elesett állapota ellenére hálásan fogadta az ünneplést. Különösen a virágcsokor tetszett neki. Örült, hogy az Önkormányzat munkatársai és az Otthon dolgozói nagy szeretettel, gondoskodással veszik körül.

Tovább Tovább

2015.05.11.

MAJÁLIS - JSZTIO

Minden évben megrendezzük Otthonunkban a majálist. Hagyományaink szerint a sült virslit, sült kolbászt hideg sörrel, hűvös fröccsel öblítették le lakóink. A jó hangulatról és a talpalávalóról - gyakori vendégünk - Mihály Miklós pékmester gondoskodott. A borús, hűvös idő miatt szokásunktól eltérően az ebédlőben mulattunk.

Tovább Tovább

2015.05.05.

BUDAPESTI FESZTIVÁLZENEKAR koncertje - JSZTIO

A Budapesti Fesztiválzenekar tagjaiból álló vonósnégyes adott koncertet Otthonunk kápolnájában. Mozart, Vivaldi, Johann Cristian Bach, Beethoven művei csendültek fel lakóink nagy örömére. A művészi színvonalon előadott élőzene mindenkit megszólított, megörvendeztetett és gyógyított. E szép élménynek lakóinkon kívül munkatársaink, a jelenlévő hozzátartozók és a városból érkezett vendégeink is részesei lehettek. Köszönjük a Fesztiválzenekar nagylelkűségét.

Tovább Tovább

2015.04.26.

BÚZASZENTELÉS Pécelen - JSZTIO

Április 26-án tartották a búzaszentelést, gép-, állat- és terménymegáldást. A szeles, borús idő ellenére munkatársaink, önkénteseink segítségével sok lakónk részt tudott venni ezen az ünnepi eseményen. Minden évben szívesen vesznek részt lakóink a búzaszentelésen. Valamennyiük nevében köszönjük a lehetőséget az Egyházközségnek és a péceli gazdáknak.

Tovább Tovább

2015.04.20.

Szabó Kálmán lakónkat 90. születésnapján köszöntöttük - JSZTIO

Április 20-án ünnepeltük Szabó Kálmán lakónk 90. születésnapját. Az Önkormányzat részéről Csúzi István Úr, a Szociális, Köznevelési és Közművelődési Iroda vezetője köszöntötte kedves hangvételű beszédében. Kálmán bácsi sokat segít lakótársainak, amiért köszönettel tartozunk neki. Mindenkivel együttérző, barátságos.

Tovább Tovább

2015.04.27.

Elindult a Jézus Szíve Társasága hivatásgondozással foglalkozó oldala - hivatastisztazas.hu

A hivatástisztázó év bentlakásos program olyan 20-35 év közötti nők számára, akik mindennapi munkájuk vagy tanulmányuk mellett közösségben élve szeretnék felismerni, hogy milyen életállapotra kaptak meghívást.

Tovább Tovább

2015.02.17.

Iránytű párkapcsolati döntésekhez - sjc.hu

2015. április 18. szombat 10-17 óra Helyszín: Párbeszéd Háza Budapest

Tovább Tovább

2015.02.17.

Lectio 8 - parbeszedhaza.hu

Közösségi szentírás - olvasás biblikus vezezetővel és imádsággal a Párbeszéd Házában

Tovább Tovább

2015.04.10.

Költészet napja a Jézus Szíve Társasága Idősek Otthonában - JSZTIO

Április 10-én, Behofsits Annamária munkatársunk kezdeményezésére megünnepeltük otthonunkban a Költészet Napját. Munkatársaink és lakóink az igeliturgia után a kápolnában ebből az alkalomból a számukra legkedvesebb verseket mondták el.

Tovább Tovább

2015.04.08.

Locsolóbál a Jézus Szíve Társasága Idősek Otthonában - JSZTIO

A locsolóbál kezdetén frissen sült pogácsák várták lakóinkat - így jólesett a falatozás. A jó hangulatról Mihály Miklós pékmester gondoskodott, aki máskor is szívesen hozza el a hangszerét és a jókedvét Otthonunk ünnepségeire.

Tovább Tovább

2015.04.08.

Húsvét a Jézus Szíve Társasága Idősek Otthonában - JSZTIO

Lakóink közös tojásfestéssel elevenítették fel a húsvéti ünnepkör hagyományait. Részt vettek a Szent Három Nap liturgiáin, melyet Tóth Lajos SJ atya mutatott be.

Tovább Tovább

2015.04.03.

Nagypéntek a Jézus Szíve Társasága Idősek Otthonában - JSZTIO

A Nagypénteki szertartáson lakóink mély átéléssel vettek részt. A szertartás lebonyolításában önkénteseink is segédkeztek: Barabás Viktória tanuló és Káposztássy Béla klinikai lelkigondozó. A Passió, a Kereszt leleplezése, a Kereszt előtti hódolat az Ünnep áhitatába vezette el lakóinkat.

Tovább Tovább

2015.04.08.

Jézus szenvedéstörténete a Jézus Szíve Társasága Idősek Otthonában - JSZTIO

Nagyszerdán Bodó Margit munkatársunk rendezésében az Otthon dolgozói jelenítették meg a Szenvedéstörténetet. Lakóink ezzel az eseménnyel hangolódhattak rá a szent három napra.

Tovább Tovább

2015.03.19.

Szent József ünnepe - JSZTIO

Otthonunkban március 19-én megtartottuk Szent József Ünnepét.

Tovább Tovább

2015.02.17.

Szemlélni az Atya arcát a Fiúban - SJC

Nagyböjti lelki nap fiatal felnőtteknek a Jézus Szíve Társasága szervezésében

Tovább Tovább

2015.02.17.

Egységben Istennel, emberrel, világgal - SJC

Egységben Istennel, emberrel, világgal Nagyböjti lelki nap fiatal felnőtteknek a Jézus Szíve Társasága szervezésében

Tovább Tovább

2015.03.17.

Március 15. megünneplése - JSZTIO

Lakóink a múlt hét végén közösen emlékeztek 1848. márciusának hőseire. A Bodó Margó által összeállított ünnepi műsort munkatársaink mutatták be. Lakóink nagyon megbecsülik 1848 emlékezetét, nemzeti hőseink áldozatát, magyarságunk ünnepét.

Tovább Tovább

2015.03.04.

„A világ szennye alatt roskadozik.” Nagyböjti könyvajánló – KORDA Kiadó

François Varillon lelkigyakorlatos meditációja időn és téren átívelő szemléletességgel hangol rá mindnyájunkat nagyböjt titkaira.

Tovább Tovább

2015.02.17.

Vízen járók éjszakája - hivatas.jezsuita.hu

A Szent Ignác-i lelkiségű szerzetesi közösségek bemutatkozó programja, 2015. március 14-én a Párbeszéd Házában

Tovább Tovább

2015.01.27.

Ökumenikus imahét zárása - JSZTIO

A záró imaórát szintén Iványi Zoltán teológus lelkész tartotta.

Tovább Tovább

2015.01.23.

Imahét a Krisztus-hívők egységéért - JSZTIO

Otthonunkban január 19. és 23. között tartottuk meg az ökumenikus imahetet. A nyitó imaórát Iványi Zoltán teológus lelkész tartotta.

Tovább Tovább

2015.01.15.

Egység és sokszínűség - sjc.hu

Együtt hangolódtunk rá a február másodikán ünnepelt megszentelt élet napjára.

Tovább Tovább

2015.01.12.

IMANYOLCAD A KERESZTÉNYEK EGYSÉGÉÉRT - JSZTIO

a Jézus Szíve Társasága Idősek Otthona kápolnájában. Az imaórákra szeretettel várjuk lakóink hozzátartozóit és a péceli híveket.

Tovább Tovább

2014.12.31.

Beszélgetés a családról - szentistvantv.hu

2014. november 16-án a máriabesnyői családkongresszuson készült felvétel Bíró László püspök, Laczkó Zsuzsanna SJC és Gelley Dávid részvételével

Tovább Tovább

2014.12.23.

Mi történik egy lelki napunkon... - beszélgetés a Magyar Rádióban - sjc.hu

Elhangzott a Kossuth Rádió, Tanúim lesztek című műsorában 2014. november 20-án, szerkesztő: Hámori Kinga

Tovább Tovább

2014.12.23.

Evangéliumi élet c. kötet - François Varillon SJ - Könyvajánló - KORDA Kiadó

Karácsonyi könyvajánló - Áldott, kegyelmekben gazdag karácsonyi ünnepeket kívánunk minden kedves Olvasónknak! François Varillon kis lelkigyakorlatával Istenről, aki a Szeretet!

Tovább Tovább

2014.11.30.

A benső út - Lelki életed felfedezése - Marilyn Norquist Gustin - KORDA Kiadó

Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!

Tovább Tovább

2014.11.20.

Márton nap - JSZTIO

A péceli Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda óvodásai Márton napja alkalmából kedves hagyományőrző műsorral, tánccal örvendeztették meg lakóinkat. Krekács Dalma kristálytiszta hangja szépen csengett. Valamennyiünk nevében köszönjük ezt a szép délelőttöt.

Tovább Tovább

2014.11.20.

Szent Erzsébet hét - JSZTIO

A péceli Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanulói a Szent Erzsébet-hét alkalmából meglátogatták Otthonunk lakóit. Egy-egy délelőttöt töltettek itt, bekapcsolódtak Otthonunk életébe. Részt vettek az áldozási szertartáson, szépen és érhetően olvasták fel a liturgikus olvasmányokat, és lakóink örömére bekapcsolódtak a foglalkozásokba: kártyáztak, társasjátékoztak, labdáztak és a csoportos tornán együtt végezték a gyakorlatokat lakóinkkal. Szeretetteljes jelenlétüket mindannyiunk nevében köszönjük.

Tovább Tovább

2014.10.03.

Isten ismerősnek jelölt. Megerősíted? - sjc.hu

Lelki nap fiatal nők részére a Jézus Szíve Testvérek szervezésében november 23-án. Jelentkezési határidő: november 21.

Tovább Tovább

2014.10.08.

Megújult a KORDA webáruház – Kordakönyv.hu

A KORDA Kiadó és Könyvkereskedés megújult webáruházában várja kedves vásárlóit!

Tovább Tovább

2014.10.28.

Ezeregy boldogság - Emmanuelle nővér elmélkedései - Könyvajánló Mindenszentek ünnepére - KORDA Kiadó

Visszafordíthatatlanul sietünk az igazi élet felé, visszafordíthatatlanul közeledünk az isteni boldogsághoz

Tovább Tovább

2014.10.22.

Operett délután - JSZTIO

Október 21-én a THÉBA Művészeti Akadémia hallgatói operett délutánt tartottak Otthonunkban, ezt a szép eseményt idős lakóink nagy örömmel fogadták. Az elhangzott dalok, operett részletek sok régi kedves emléket idéztek fel lakóinkban. Köszönjük ezt az emlékezetes napot a THÉBA Művészeti Akadémia hallgatóinak, és vezetőjüknek, Andor Editnek.

Tovább Tovább

2014.10.17.

Szüreti mulatság - JSZTIO

Otthonunkban október 15-én tartottuk a szüreti bált. A lakóink és munkatársaink által előadott vidám műsor után elfogyasztottuk az uzsonnát. Ezt követően Mihály Miklós pékmester zenéjére táncoltunk. Az ünnepség megtartásában segítségünkre voltak önkénteseink: Barabás Viktória, Marton Fruzsina és Barta Béla. Munkájukat szívből köszönjük.

Tovább Tovább

2014.10.13.

Elhunyt Szabó Zoltánné lakónk - JSZTIO

2014. október 10 -én elhunyt Szabó Zoltánné született Zubor Aranka kedves lakónk.

Tovább Tovább

2014.10.13.

Kiállítás a Ráday Kastélyban - JSZTIO

Lakóink október 10-én megtekintették a péceli Ráday Kastély Márvány Istállójából kialakított kiállító teremben rendezett kiállítást.

Tovább Tovább

2014.10.07.

Kismányoki ünnep - sjc.hu

2014. október 5-én ünnepelte felszentelésének 25. évfordulóját a kismányoki római katolikus templom

Tovább Tovább

2014.09.23.

Filmek a nyári MAGIS találkozóról! - sjc.hu

MAGIS fesztivál mozgóképben...

Tovább Tovább

2014.09.23.

"Boldogok a tiszta szívűek" Imaest a tisztaságért, október 8-án az Örökimádás Templomban

2014. október 8-án, ismét fiatalok és kevésbé fiatalok tesznek tanúságot a házasság előtti tisztaság és a házastársi hűség értékéről, valamint imádkoznak a kitartás és az újrakezdés ajándékáért, lelki sebek gyógyulásáért – tájékoztatta szerkesztőségünket Kiss Mónika SSS.

Tovább Tovább

2014.09.23.

Iránytű - műhely a Nagymarosi találkozón 2014.október 4-én - SJC

"Mi segít az útkeresésben, hivatásom megtalálásában?" - címmel

Tovább Tovább

2014.09.03.

Látogatás a péceli Ráday Kastélyban - JSZTIO

Augusztus elején egy kellemes délutánon lakóink meglátogatták a péceli Ráday Kastélyt.

Tovább Tovább

2014.09.03.

Alkat-RÉZ koncert az Otthon parkjában - JSZTIO

Augusztus 26 -án kedden az Otthon parkjában színvonalas fúvószenekari koncertet adtak az Alkat-RÉZ műhely tagjai.

Tovább Tovább

2014.09.03.

Simon Györgyné lakónkat 90. születésnapján köszöntöttük - JSZTIO

2014.09.02 -én köszöntöttük Simon Györgyné Teri néni lakónkat 90. születésnapja alkalmából.

Tovább Tovább

2014.08.28.

Szeptembertől újra indul az Iránytű Hivatástisztázó Műhely - sjc.hu

2014. szeptember 17-ig lehet jelentkezni az Iránytűre, az cím-en.

Tovább Tovább

2014.08.14.

Tóth Lajosné lakónkat 90. születésnapján köszöntöttük - JSZTIO

2014.08.14 -én köszöntöttük Tóth Lajosné lakónkat 90. születésnapja alkalmából.

Tovább Tovább

2014.08.11.

Új tréning indul, Jézusi Beszélgetés címmel – Szív Lelkiségi Központ

Jézusi Beszélgetés címmel, új tréning indul ősztől Tahiban Fráter Judit katolikus pszichiáter vezetésével

Tovább Tovább

2014.07.31.

Szent Ignác Ünnepe a Jézus Szíve Társasága Idősek Otthonában - JSZTIO

2014. 07. 31-én Szent Ignácot a Kápolnában szűkebb körben, az ebédlőben nagyobb körben ünnepeltünk.

Tovább Tovább

2014.07.30.

Kápolna újraszentelése a Péceli Idősek Otthonában - JSZTIO

2014. június 22 - én Dr. Beer Miklós váci püspök újraszentelte a Jézus Szíve Társasága Idősek Otthona kibővített és felújított kápolnáját.

Tovább Tovább

2014.07.30.

Illés Istvánné lakónkat 95. születésnapján köszöntöttük - JSZTIO

2014.07.04 -én köszöntöttük Illés Istvánné lakónkat 95. születésnapja alkalmából.

Tovább Tovább

2014.07.22.

Elhunyt Karadin Erzsébet SJC - JSZTIO

A JÉZUS SZÍVE TÁRSASÁGA és a GYÁSZOLÓ CSALÁD a feltámadás és az örök élet hitében búcsúzik KARADIN ERZSÉBET SJC testvértől, akit 2014. július 20-án, életének 93., hivatásának 65. évében türelemmel viselt súlyos betegség után hazahívott a Mennyei Atya.

Tovább Tovább

2014.07.14.

Beszélgetés Pécelen, a Jézus Szíve Ünnepén - 2014. június 27-én - Román Attila - Mária Rádió

A műsor a Mária Rádió, Szombat esti beszélgetések c. műsorában hangzott el, 2014. júniusában.

Tovább Tovább

2014.05.29.

Elhunyt Forgács Terézia SJC - Jézus Szíve Társasága

A JÉZUS SZÍVE TÁRSASÁGA és a GYÁSZOLÓ CSALÁD a feltámadás és az örök élet hitében búcsúzik FORGÁCS TERÉZIA SJC testvértől, akit 2014. május 28-án, életének 88., hivatásának 72. évében türelemmel viselt súlyos betegség után hazahívott a Mennyei Atya.

Tovább Tovább

2014.04.16.

A lelki gondozói szolgálat hétfőn, és csütörtökön 15.00-19.00 között, szerdán 8.00-14.00 fogadja a betérőket – Oázis

Ha nem találod, merre tovább, ha azt érzed, „kellene valaki, akinek elmondhatnám”…

Tovább Tovább

2014.04.13.

„Szerzetesség, mint az imádság iskolája” – konferenciát szerveztek a Sapientián, 2014. március 22-én – sjc.hu

Az évente megrendezésre kerülő konferencia egyik előadója volt Laczkó Zsuzsanna SJC, aki a Szent Ignác-i lelkiség megéléséről beszélt…

Tovább Tovább

2014.02.13.

A Jézus Szíve Társasága a Szerzetesi Szigeten - sjc.hu

2014 februárjában a Szerzetesi Szigeten a Jézus Szíve Társasága mutatkozik be.

Tovább Tovább

2014.02.04.

Feltámadás – Misszió és lelkigyakorlat! – sjc.hu

Húsvéti SJ misszió 2014, Szatmárnémeti

Tovább Tovább

2014.02.04.

Kik vagyunk mi? – sjc.hu

Vízen járók éjszakája - 2014.

Tovább Tovább

2014.02.04.

Merre menjek...? - sjc.hu

Újra indul az Iránytű Hivatástisztázó Kurzus!

Tovább Tovább

2014.02.04.

Nem vagy egyedül! – szine.hu

Személyesen kísért szentignáci lelkigyakorlatok Tahiban

Tovább Tovább

2014.02.04.

Életút-elágazásban – eletrendezeshaza.hu

Hivatástisztázó lelkigyakorlat Püspökszentlászlón

Tovább Tovább

2014.02.04.

Akiknek megadatott... - jezussziveotthon.hu

Időseket köszöntünk Pécelen!

Tovább Tovább

2014.02.01.

A megszentelt élet napja – sjc.hu

Ifjúsági imaest szerzetesekkel, február 1-jén.

Tovább Tovább

2014.02.03.

Megújulva! – szine.hu

Újra megnyitja kapuit a Szív Lelkiségi Központ.

Tovább Tovább

2014.02.07.

Találd meg a kincset! – SJC

Szerzetesi Sziget – 2014. február

Tovább Tovább