„A mi hivatásunk az, hogy a világ közepette éljünk, ott, ahol Isten dicsőségét legjobban előmozdíthatjuk.”

A Jézus Szíve Társasága hírei

2019.01.21.

Példaképünk az engesztelésben - sjc.hu

 

Alapító Atyánk eszméi között az engesztelés gondolata központi helyet foglal el, eskütételünkben ezért ajánljuk életünket Jézus szerető Szívének népünk és az egész világ bűneinek kiengesztelésére.

Mindnyájunk előtt kedves példakép Árpád-házi Szent Margit, a nagy magyar engesztelő, aki rövid földi életét Krisztus iránti szeretetből Isten és embertársai szolgálatára szentelte. 

Vasárnap az ő égi születésnapjára emlékezve az idén 40. alkalommal bemutatott ünnepi szentmisén mi is hálás lélekkel imádkoztunk a kolostorromok ölelésében lévő sírjánál a több száz egybegyűlt hívővel.