A mi hivatásunk az, hogy a világ közepette éljünk, ott, ahol Isten dicsőségét a legjobban előmozdíthatjuk. - P. Bíró Ferenc SJ
Jézus Szíve Társasága - Societas Jesu Cordis

Küldetésnyilatkozat

Társaságunk nyitott
a Szentlélek megújító erejére
mind közösségi életében,
mind apostoli tevékenységeinek alakításában.
Közösségi életünk megújításának alapja
személyes Krisztusba-gyökerezettségünk,
mintája a szentháromságos szeretetközösség,
melynek földi megvalósulása
a názáreti Szentcsalád élete.
Názáreti lelkiségünk tudatos megélésére
törekszünk.
Alapítónk elgondolásának megfelelően
apostolkodásunk a társadalom alapjára,
a családra irányul,
akkor is, ha annak egyes tagjaival foglalkozunk.
Lelkigyakorlatos és pasztorációs munkánk,
sajtóapostolkodásunk
és szociális tevékenységünk megújításában
Isten–ember–világ harmóniájának
előmozdítására törekedve
különös figyelmet szentelünk
a családok szolgálatának.
Nagykáptalani Dokumentum, 2011.