„A mi hivatásunk az, hogy a világ közepette éljünk, ott, ahol Isten dicsőségét legjobban előmozdíthatjuk.”

Piszárik Imelda SJC

Piszárik Imelda SJC

1951-ben születtem Batizon (Szatmárnémeti mellett egy faluban). 1970-ben érettségiztem Szatmárnémetiben az Elméleti Liceum humán tagozatán.1991-ben kezdtem teológiát tanulni Gyulafehérváron, 1996-ban licenciátust szereztem. 

1991-ben kezdtem a próbaidőmet a Jézus Szíve Társaságában Kecskeméten és Tahiban. Az első eskümet 1993-ban tettem. Elköteleződésem után visszamentem Szatmárnémetibe, és főállású hitoktatóként több iskolában hittant tanítottam. A szatmári iskolák mellett (C.Brancoveanu, V.Lucaciu , G. Moisil) még három faluban (Batiz,Gombáspuszta,Udvari) hitoktattam. Batizon az iskolai mellett a plébániai hitoktatásba is besegítettem, és pasztorális munkát végeztem (mindennapok lelkigyakorlata, felnőtt katekézis,lelki beszélgetés, szentségekre való felkészítés, lelki napok ifjúság számára, lánytábor, imacsoport vezetés, stb).

2010-től nyugdíjasként hitoktatok és pasztorális munkát végzek.