keresés YouTube Facebook Instagram
női apostoli élet társasága
Jézus Szíve Társasága Societas Jesu Cordis
Facebook

Ignác-i szemlélődés

IMÁDSÁG A SZENTÍRÁSSAL

 • Elcsendesedem. Isten jelenlétébe helyezkedem. Rövid időt szánok arra, hogy egész lényemmel megérkezzem az imádságba. (A megérkezésben segíthet, ha egyszerűen tudatosítom a légzésemet. Anélkül, hogy irányítanám, egyszerűen csak engedem, hogy a levegő ki-be áramoljon a tüdőmbe. Belégzésem kifejezheti Isten utáni vágyamat, kilégzésem pedig önátadásomat Istennek.)
 • Tudatosítom, hogy Isten itt és most jelen van, és szeretettel tekint rám. Kérem, hogy egész lényemmel Rá figyeljek: „Uram, add, hogy ezt az imaidőt egészen Neked tudjam adni mindazzal, amim van, és ami vagyok. Legyen ez a Te dicsőségedre, tiszteletedre és szolgálatodra.
 • Elolvasom – akár többször is – az imádságra kiválasztott szentírási részt, figyelve  arra, hogy mely szavak, mondatok, képek érintenek meg belőle. 
 • Kérem, amire vágyom: a kegyelmet, amely segít Istennel időzni ebben az imaidőben.
 • Engedem, hogy Isten Lelke élővé tegye bennem a szentírási történetet, amelyről imádkozni szeretnék. Látom a leírt történetet, a helyszínt és a szereplőket: Máriát, Józsefet, a gyermek Jézust, a názáreti házat... Megkeresem a helyemet a történetben. Hallgatom, mit beszélnek a szereplők… Tapintok, ízlelek, érzékelek… Megfigyelem, mit tesznek a jelenlevők… Magam is a jelenet résztvevője, szereplője vagyok… Vagy csak távolból szemlélem, ami történik. Talán Mária vagy Jézus rám néz… Beszél hozzám… Hallgatom hozzám intézett szavait…
 • Megszólítom az Urat. Nem kell kegyes vagy udvarias szavakkal szólnom Hozzá… Arra törekszem, hogy őszinte legyek… Azt mondom, ami valóban a szívemből jön… Talán kérni szeretnék valamit… Vagy egyszerűen kiöntöm Előtte a szívem… Odafigyelek a válaszára. Nem csak én szólítom Őt, engedem, hogy Ő is szóljon, érintsen. Az imaidőt a Dicsőség elimádkozásával zárom le.
 • Visszatekintek az imámra. Esetleg le is jegyezhetem, mivel ajándékozott meg Isten ebben az imaidőben.

 

Szent Ignác-i szemlélődésre javasolt szentírási részek

 • Lk 5, 11 Péter meghívása
 • Lk 8, 22-25 A vihar lecsendesítése
 • Lk 13, 10-13 A meggörnyedt asszony meggyógyítása
 • Lk 19, 1-10 Jézus Zakeussal találkozik
 • Mt 9, 1-13 A béna meggyógyítása
 • Mt 9, 9-13 Máté meghívása
 • Mk 3, 7-12 Jézus betegeket gyógyít
 • Mk 9, 2-13 Jézus színeváltozása
 • Jn 2, 1-12 A kánai menyegző
 • Jn 4, 5-15 Jézus és a szamariai asszony