keresés YouTube Facebook Instagram
női apostoli élet társasága
Jézus Szíve Társasága Societas Jesu Cordis
Facebook

A kecskeméti közösség

1924-ben Révész István plébános meghívására telepedett le a Társaság Kecskeméten, majd a későbbi években Kiskunfélegyházán és Lajosmizsén is. A környező tanyavilág kevésbé vett részt a vallás gyakorlásában, a Társaság elsősorban a külterületek, a tanyai pasztoráció feladatainak végzésére kapott megbízatást. A Társaság tagjainak megélhetését a Korda üzlet megnyitásával biztosították, vallásos kiadványokat és kegytárgyakat is árusítottak. A tanyai emberek megismerték a boltot, szívesen jártak oda, ahol a beszélgetések során lelki megerősítést is kaptak. A városban működő egyházi iskolákkal szoros kapcsolatot alakítottak ki a Testvérek. Az üzleti apostolkodás Alapító Atyánk, Bíró Ferenc jezsuita elgondolása szerint valósult meg. A testvérek a tanyai pasztoráció során részt vettek a plébániai munkában, foglalkoztak az ifjúsággal, látogatták a családokat. A Társaság tagjai a szétszóratásban is Kecskeméten maradtak. Kadafalván a kultúrházban biztosították, hogy a környék lakói szentmisén vehessenek részt, és a kultúrházat kápolnává minősítették, így napjainkban is az a hitélet központja. Mivel Kecskeméten a közösség életben maradt, az újrakezdéskor magától adódott, hogy a Társaság a hatékony sajtóapostoli munkáját hivatalosan itt kezdje meg, valamint belekapcsolódjon a hitoktatásba és a pasztorációba.

Legjelentősebb apostoli területünk a „példa-apostolság”, keresztény életpéldánkkal jelen vagyunk az emberek között, meghallgatjuk a hozzánk fordulókat. Az Alapítónk szándéka szerint szolgálatunkkal a könyveken és kegytárgyakon keresztül hozzájárulunk a hitismeret terjesztéséhez, és a hitélet mélyítéséhez.

Rendszeres apostoli tevékenysége a testvéreknek, hogy vasár- és ünnepnapokon bekapcsolódnak a liturgiába: a szentmisén áldoztatnak, kereszteléseknél segédkeznek. Az ifjúsági közösségben hétköznapok lelkigyakorlatának, lelki napoknak, csoportos lelkigyakorlatoknak a vezetésével, kísérésével vagyunk jelen.

Elöljáró: Göcsei Rita SJC
Tel: 06 76 327358
E-mail: