keresés YouTube Facebook Instagram
női apostoli élet társasága
Jézus Szíve Társasága Societas Jesu Cordis
Facebook

Péceli testvérközösség

A Jézus Szíve (Népleányai) Társasága 1927-ben kezdte meg működését Pécelen. 1938-ban szentelték fel Magyarország első női lelkigyakorlatos házát, mely 1950-ben állami tulajdonba került. A következő évtizedekben az épület különböző intézményeknek adott helyet, 1989-ben szociális otthont hoztak létre benne. A Társaság 1993. július 1-jén kapta vissza azzal a feltétellel, hogy a szociális otthont tovább működteti. Az intézmény jelenleg 90 lakó ellátásáról gondoskodik, amelyből tizenkettő a Jézus Szíve Társasága idős tagja. Ők és az igazgatóhelyettes képviselik a lakók, hozzátartozók és munkatársak előtt a Társaságot. Az Otthonban komoly imahátteret biztosítanak.

A testvérek egészségi állapota különböző. Akik jobb egészségi állapotban vannak, odafigyelnek a betegebb testvérekre és a többi lakóra, meglátogatják őket, igény esetén imádkoznak velük.

Három testvér segített-segít a sekrestyési feladatot is ellátó munkatársunknak, vagy tanácsot adnak neki.

Egry Mária testvért még osztályfőnöki órára is meghívták a Fáy András Szakközépiskolába Pécelre. Jásdon személyesen részt vett az általa alapított Pávakör létrehozásának 40. évfordulóján. 2013-ban részt vett Jásdon a búcsúi ünnepi szentmisén, ahol felköszöntötték 90. születésnapja alkalmából.

A jelenleg itt élő és az itt elhunyt testvérek imádságos életükkel, szenvedésükkel dicsőítették-dicsőítik az Urat. Az Úr sokszor úgy dicsőül meg általuk, hogy ők már nem is érzékelik, hiszen egészségi állapotuk már nem ad erre lehetőséget, de az őket gondozó munkatársak, a körülöttük élő lakók látják ezt.

Az Otthon igazgatója: Marton Ildikó

helyettes: Vancsó Ilona SJC

Tel: 06 28 454 620
e-mail: