„A mi hivatásunk az, hogy a világ közepette éljünk, ott, ahol Isten dicsőségét legjobban előmozdíthatjuk.”

Karizmánk: A Lélek ajándéka közösségünknek, Isten népének szolgálatára.

Karizmánkról röviden

Közösségünk tagjainak sokszínű apostoli szolgálatát egyesíti az a sajátos lelki út, amelyre meghívást kaptunk. Lelkiségünk néhány kulcsszava:

Jézus Szíve lelkiség: Jézus szeretetéletének folytatása. Jézus Szívéből forrásozó szeretettel, az Ő lelkületével fordulunk a teremtett világhoz, az emberekhez, az élő és élettelen természethez.

Engesztelés: Jézus (engesztelő) áldozatával helyreállította a bűn okozta törést Isten és ember között. Jézus bennünket és mindenkit arra hív, hogy életünkben az Ő Atyja felé kimondott „igen”-jét engedjük megvalósulni.

Isten–ember–világ harmóniája: Jézus megváltói áldozatába kapcsolódva arra hív minket, hogy Isten szeretetét elvigyük a világba. Minden, amit az Isten iránti szeretettel „érintünk”, hozzájárul az Isten–ember–világ harmóniájának előmozdításához.

Názáreti lelkiség: Közösségi életünk mintája a názáreti Szentcsalád élete. Názáret az az otthon, ahol Jézusra figyelve megtanulhatjuk mindig a nagyobb jót választani, és ahol testvéreinkkel együtt keressük az Atya akaratát.

A teremtett javak helyes használata: Isten ajándékainak (a természetnek, a teremtett javaknak és használati tárgyaknak, stb.) rendeltetésszerű használata. Tudatosítjuk, hogy mindezek csak eszközök az Istenhez vezető úton.

Krisztus-központúság: Az én-től a TE-ig. Elengedem az „én akaratomat” – és a Lélek erejében Krisztus példáját követve engedem, hogy az Atya akarata valósuljon meg az életemben.

Apostoli küldetés: Isten szeretetétől indítva azokat a testvéreinket szolgáljuk, akik hiányt szenvednek az anyagi, a szellemi, a lelki, a kulturális javakban. Apostolkodásunk a társadalom alapjára, a családra irányul.

Sajtóapostolság: Az alapvető emberi és keresztény értékek átadása, terjesztése az írott szóval.