keresés YouTube Facebook Instagram
női apostoli élet társasága
Jézus Szíve Társasága Societas Jesu Cordis
Facebook

Ökoexamen

2022.09.30.

A szerető figyelem imája a teremtés iránti felelősség jegyében

Előkészület

Isten jelenlétébe helyezkedem. Engedem, hogy szerető valósága körülvegyen, tekintete rajtam pihenjen.

Kérem, hogy az Ő tekintetével szemléljem a napomat, annak találkozásait és történéseit. Engedem, hogy a Szentlélek emlékezzem bennem, ő tegye élővé a tapasztalataimat. 

Hálaadás 

Hálát adok Istennek a teremtett világ szépségért, sokszínűségéért. Hálát adok azért is, hogy ma is megajándékozott a létezéssel. Engedem, hogy Isten feltárja, hol, hogyan tapasztaltam meg teremtettségemet, és azt, hogy része vagyok a teremtett világnak.

Tudatosság

Kérem az Urat, hogy az Ő Lelke tárja fel számomra jelenlétét, működését a világban: azokban a konkrét tapasztalatokban, amikben ma részem volt. Kérem, hogy az Ő szemével lássam a világot. Hogyan hatott rám a természet szépsége? Hol tapasztaltam az önzés pusztítását, a fogyasztói szemléletet vagy a selejtezés kultúráját, a szegények kiáltását? Hogyan érint, ha az Ő szemével nézem, az Ő szívével érzékelem mindezt?

Megtérés 

Kérem az Urat, hogy felismerjem: én is részese vagyok mindannak, ami körülvesz a világban. Mai döntéseim, tetteim, választásaim – egészen konkrétan - hogyan hatnak a környezetre? Felelősen használom vagy kihasználom közös otthonunkat, a Földet, és annak minden ajándékát? Hogyan lehetek jó sáfárja a teremtett világnak?

Kiengesztelődés

Kérem Istentől a kiengesztelődést, hogy egységben lehessek Vele, önmagammal, másokkal és a teremtéssel. Kérem az együttérzés ajándékát, hogy szolidáris lehessek minden létezővel, és életemet egyre inkább a szeretet és a tisztelet hassa át.

Engedem, hogy az Úr feltárja, hogyan vágyik egységet teremteni, és hol hív nagylelkűségre, egyszerűbb életre. Mi az, ami a hétköznapi életemben ezt segítené?

Minden hálámat, kérésemet, vágyamat Jézus imájához kapcsolom. Miatyánk…

forrás: www.ecoexam.org