keresés YouTube Facebook Instagram
női apostoli élet társasága
Jézus Szíve Társasága Societas Jesu Cordis
Facebook

Kik vagyunk?

Magyar alapítású, Istennek szentelt nők közössége vagyunk, akik a Szent Ignác-i lelkiségben élve az Isten-ember-világ egységének szolgálatára köteleződtünk el, sokszínű apostoli munkát végezve. Közösségünknek jelenleg harminc esküs (fogadalmas), és egy képzésben lévő tagja van. Testvéreink Magyarországon, Erdélyben, Partiumban, valamint Kanadában élnek.

A Jézus Szíve Társaságát 1921-ben P. Bíró Ferenc SJ  alapította az Isten és a magyar nép szolgálatára.

100 évvel ezelőtt újszerű volt, hogy egy női apostoli társaság a társadalmi szükségletekre válaszolva különféle feladatokat lát el az egyházban: hitoktatás, családi életre nevelés, sajtó és könyvkiadás, népművelés.
A Jézus Szíve Társasága tagjai korunkban is a magyar társadalom különféle területein dolgoznak.

  • A Szent Ignác-i lelkiségű közösség által szervezett lelkigyakorlatok az Istenhez vezető úton kísérik az érdeklődőket. Szolgálatukban kiemelkedő helyen állnak a női műhelyek, melyek az integrált női lét megélésében segítenek. 
  • Az anyagi, szellemi, lelki javak jóra való használatával a teremtés lelkisége iránti elkötelezettségüket bizonyítják.
  • Az emberi méltóság tisztelete nyilvánul meg az olyan szolgálatokban, mint az idősek otthona fenntartása, a szükséghelyzetben lévő nők segítése, családok támogatása.
  • Sokszínű apostoli küldetésük közös jellemzője a mindennapokban megélt szemlélődő gyakorlatiasság, mely a fentieken kívül a könyvkiadásban, a tanításban, a fiatalok és időskorúak pasztorációjában egyaránt megjelenik.

Loyolai Szent Ignác lelkigyakorlatai a Társaság szellemi öröksége. Ez vezeti őket Jézus legbensőbb lényének, Szívének mélyebb ismeretére, szolgálatára. Az Alapító azt kívánta, hogy a tagok Jézust úgy kövessék, ahogy a Lelkigyakorlatok az evangélium alapján bemutatják Őt.

(Konstitúció 44.)

 

Hírek

Március 15. megünneplése – JSZTIO

Idén is megemlékeztünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseiről.

2023.03.20.