keresés YouTube Facebook Instagram
női apostoli élet társasága
Jézus Szíve Társasága Societas Jesu Cordis
Facebook

Apostoli szolgálat

Társaságunknak nincs kizárólagos munkaterülete, az idők jeleit figyelve és a Szentlélek indításait követve keressük, hol tudjuk elmozdítani az Isten- ember-világ egységét.

A 2017-ben közösségünk tagja áttekintették azokat a mai társadalomban tapasztalható hiányokat és igényeket, amelyekre intézményes és azon kívüli apostoli szolgálatunkkal válaszolunk.

A Szent Ignác-i lelkiséget élve, apostoli területeink között kiemelkedik lelkigyakorlatos szolgálatunk, hangsúlyt helyezve a női lét Istentől kapott sajátos ajándékaira (Igent Mondok Lelkigyakorlat, Gyöngyszemek Lelkiségi műhely, lelkinapok nőknek) és a hivatásukat kereső fiatal nők kísérésére (Emmausz Hivatástzstázó Ház).

  1. Lelkigyakorlatos tevékenység: Szent Ignác-i lelkigyakorlatok különféle formában, lelkinapok tartása, lelkivezetés, bibliodráma
  2. Szociális tevékenység: Idősek otthona fenntartása és működtetése, idősek látogatása, beteglátogatás, családok anyagi támogatása, karitászban végzett munka, az emberkereskedelem női áldozatai és keresztény menekültek szolgálata
  3. Sajtóapostolság: könyvkiadás, könyvterjesztés könyvüzletben és vidéki könyvárusító kiszállásokon
  4. Ifjúságpasztoráció, tanítás, hitoktatás: ifjúsági lelki és szabadidős programok, táborok szervezése és vezetése, valamint oktatás és nevelés - képesítésünknek megfelelő tanítási tevékenység, hitoktatás
  5. Plébániai munka: lelkipásztori kisegítés, közösségépítés
  6. Családpasztoráció, családsegítés, tanácsadás családoknak