„A mi hivatásunk az, hogy a világ közepette éljünk, ott, ahol Isten dicsőségét legjobban előmozdíthatjuk.”

Válaszunk Jézus meghívó szeretetére: az evangéliumi tanácsok szerinti élet

A Társaságba lépők az eskü letételével lesznek és maradnak a Társaság tagjai.
Az esküt tevő Isten előtt kötelezi magát, hogy az esküben jelzett ideig a Jézus Szíve Társaságában annak alkotmánya szerint él, és hogy a tisztaság,szegénység, engedelmesség evangéliumi tanácsait a Társaság alkotmánya szerint megtartja. (Konstitúció 16.)

Tisztaság

Tisztaságukat egymás közti testvéri szeretetük is őrzi. Nyíltságuk és barátságuk Krisztusban segíti a tagokat, hogy érzelmi életükben megszerezzék és megtartsák az egyensúlyt, mely képessé teszi őket úgy szeretni, ahogyan Jézus szeret. Magatartásuk és cselekvésük rugója mindig az Isten iránti szeretet legyen, és nem az emberek tetszésének keresése! (Direktórium 17.)

A tisztaság esküjével a Társaság tagjai Jézusnak válaszolnak, aki a Vele való bensőséges egyesülésre hívja őket. Ezért lemondanak a házasságról és minden kizárólagos szeretetkapcsolatról. (Konstitúció 19.)

Szegénység

A szegénység evangéliumi tanácsa annak a Krisztusnak a követése, aki – noha gazdag volt – értünk szegénnyé lett; a valóságban és lélekben szegény, józanul munkálkodó és a földi gazdagságtól idegen életmódon kívül megkívánja a függést és a korlátozást is a javak használatában és velük való rendelkezésben (Konstitúció 24.)

A szegénység a Társaságban egyszerű, tisztes életmódot jelent. Életvitelüket meghatározza az apostoli jó és azok életmódja, akik kemény munkával keresik meg a mindennapit.

Szegénységük lényeges vonása, hogy kinek-kinek képessége szerint saját munkájából kell megélnie, és lehetőleg annyit keresnie, hogy a rászorulóknak is jusson. (Konstitúció 25.; 28)

Engedelmesség

Az engedelmesség esküjével a tagok teljesen Istennek szentelik akaratukat, és egész lényük egyesül Jézussal, aki „kiüresítette önmagát és engedelmes lett a halálig” (Fil. 2,7-8).

Osztoznak Krisztus szabadságában, hogy az Atya akaratát tegyék. (Konstitúció 31.)

Az Alapító által lefektetett eszmék és a konstitúciók megvalósításában sok imával, megfontolással és elmélyüléssel kell keresniük, hogy mit akar Isten „itt és most” tőlük. Ez elsősorban az elöljárók felelőssége, de minden tagnak részt kell vennie benne. (Direktóium 26.)

„Beleszeretni Istenbe azt jelenti, hogy szabaddá válunk önmagunktól, engedjük, hogy a szeretet hozza meg döntéseinket,
hagyjuk, hogy a szeretet hordozzon minket.”

(Paul Coutinho SJ)