„A mi hivatásunk az, hogy a világ közepette éljünk, ott, ahol Isten dicsőségét legjobban előmozdíthatjuk.”

Imaéletünk

A Társaság lelki élete

A Társaság imaélete apostoli küldetéséhez alkalmazkodik. Szent Ignác elvén alapszik:
szemlélődőnek lenni a cselekvésben, vagyis: Istent minden dologban, személyben, eseményben vagy cselekedetben megtalálni és szolgálni; így az egész életet imádsággá alakítani a mindenütt jelenlévő Isten tiszteletére. (Konstitúció 49.)

A cselekvő szemlélődésre lehetetlen eljutni, ha nincs meg a személyes kapcsolat Istennel. Ezért minden tag kötelessége, hogy naponta többször találkozzék Vele az előírások szerinti imákban. (Konstitúció 50.)

Imaéletükben a Társasághoz való tartozást fejezi ki: a reggeli felajánló ima, a fél óra egyéni ima (elmélkedés), a lelki olvasmány, rózsafüzér, a szerető figyelmesség imája, a napi közös ima, a havi rekollekció, az évi két triduum és az évi lelkigyakorlat.

Az egyéni ima legkevesebb fél óra, akinek ennél többre van igénye, és a napirendjébe be tudja iktatni, beszélje meg a helyi elöljáróval! Lehetőleg reggel végezzék ezt a személyes imát. (Direktórium 43.)

Imaéletünk szerves része az Eucharisztia ünneplése. (Konstitúció 51.)

A szerető figyelmesség imájában a testvérek egyre jobban felfigyelnek „Istennek mindenben megnyilatkozó hívására”, tudatosítják erre adott válaszukat. (Konstitúció 54.)

A kiengesztelődés szentségének gyakori vétele gyógyít, tisztít és elmélyíti az egységet Istennel, önmagunkkal és embertársainkkal. (Konstitúció 55.)

A havi rekollekció, az év eleji és a Jézus Szíve ünnep körüli triduum, valamint az évi nyolc napos Szent Ignác-i lelkigyakorlatok a tagok megújulásának fontos eszközei. (Konstitúció 56.)

Az Alapító határozott rendelkezése, hogy a Társaságban „Jézus után minden legyen a Szűzanya”. Legyenek vele bensőséges kapcsolatban. (Konstitúció 57.)