keresés YouTube Facebook Instagram
női apostoli élet társasága
Jézus Szíve Társasága Societas Jesu Cordis
Facebook

Küldetésnyilatkozat

 

„Újíts meg minket, Istenünk, ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk”

Zsolt. 79,4

Mi, a Jézus Szíve Társasága testvéri közössége

arra törekszünk, hogy életünkben

az imádság és tevékenység,

személyes istenkapcsolatunk és hétköznapi létünk

a názáreti élet mintájára egységben legyen,

közösségeink az öröm és ünnep helyévé váljanak.

Tiszteletteljes, szemlélődő viszonyulással

fordulunk Istenhez és minden teremtményéhez.

Az egész teremtett világot Isten ajándékának tekintjük,

a jelen és jövő iránti felelősséggel és tisztelettel bánunk vele:

jóra és jól használjuk anyagi, szellemi és lelki javainkat.

Lelkigyakorlatos és szociális szolgálatunkban

hangsúlyt helyezünk a női lét Istentől kapott sajátos ajándékára.

Jézus Szívének szeretete tesz szabaddá minket arra,

hogy gyógyító jelenlétünk legyen válasz

az emberileg sebzett helyzetekre,

 különösen nemzetünk életében.

A 2017-es nagykáptalani dokumentumból

 

Társaságunk nyitott
a Szentlélek megújító erejére
mind közösségi életében,
mind apostoli tevékenységeinek alakításában.
Közösségi életünk megújításának alapja
személyes Krisztusba-gyökerezettségünk,
mintája a szentháromságos szeretetközösség,
melynek földi megvalósulása
a názáreti Szentcsalád élete.
Názáreti lelkiségünk tudatos megélésére
törekszünk.
Alapítónk elgondolásának megfelelően
apostolkodásunk a társadalom alapjára,
a családra irányul
akkor is, ha annak egyes tagjaival foglalkozunk.
Lelkigyakorlatos és pasztorációs munkánk,
sajtóapostolkodásunk
és szociális tevékenységünk megújításában
Isten-ember-világ harmóniájának
előmozdítására törekedve
különös figyelmet szentelünk
a családok szolgálatának.

Nagykáptalani Dokumentum, 2011.