keresés YouTube Facebook Instagram
női apostoli élet társasága
Jézus Szíve Társasága Societas Jesu Cordis
Kurczina Terézia SJC

Kurczina Terézia SJC

Egy Szabolcs megyei falu kis tanyáján születtem, ott éltem első 12 évemet oltalmazó szüleim és hét testvérem között a természet ölelésében. Majd Debrecenben jártam iskolába és gyermekkori álmomat követve bölcsődei gondozónőként, később hitoktatóként dolgoztam.

40 éves korom körül a sok nehézség közepette összekuszálódott életem értelmét és célját keresve - egy karmelita barátnőm indíttatására - jutottam el a Társaságunk Tahiban működő lelkigyakorlatos házába egy Szent Ignáci lelkigyakorlatra. Isten feltétel nélküli szeretetét megtapasztalva felfedeztem a szenvedés értékességét az életemben. A Jézussal való személyes találkozás élménye a Vele való mély, bensőséges kapcsolat kiépítésére ösztönzött, és elindított az aktivitásban szemlélődő élet felé. Egyre inkább hajtott a vágy, hogy teljesen Istennek szenteljem magam.

Megragadott a Szent Ignáci lelkiség spirituális útja, közösségemet keresve pedig az Alapítónk vágya: a testvérek a magyar nép szolgálatára, a nép között élve, magukat Jézus Szívének ajánlva legyenek jelen.

Jelenleg kétszemélyes közösségben élve a nagy közösséggel egységbe von a napi imádság, a gyakorlati Jézus Szíve tisztelet, a testvérekkel való személyes találkozások élménye, a teremtett világ védelme és a hétköznapokban történő, engesztelő lelkülettel végzett mindennemű szolgálatom.