„A mi hivatásunk az, hogy a világ közepette éljünk, ott, ahol Isten dicsőségét legjobban előmozdíthatjuk.”

 

Alapító Atyánk égi és földi születésnapjainak kerek évfordulós tiszteletére 2018/19-ben emlékévet tartunk, ezzel is készülve közösségünk megalakulásának 100. születésnapjára.

Alapítónk halálának 80. évfordulója

A tágabb ünneplés barátaink bevonásával 2018. augusztus 26-án, Alapítónk halálának 80. évfordulóján indult. A megemlékezést a Fiumei úti temetőben, P. Bíró Ferenc SJ sírjánál a jelen lévő testvérek koszorúzással, imádsággal kezdték. Ezt követően a központi házunkba vártuk vendégeinket, akik az imádságos elmélyülés mellett bepillanthattak az épületben működő szakkollégium eltelt 15 évébe is. Nagy érdeklődés kísérte alapító atyánk személyes tárgyaiból, irataiból, képeiből készített kiállítást, ahol vendégeink korabeli filmfelvételen is láthatták őt egykori testvéreinkkel szolgálat és vidám hangulatú szabadidős együttlét közben. A szentmisére egybegyűlteket Suller Melinda SJC Általános Elöljáró köszöntötte, s Alapítónk vonzó személyiségére mutatva e szavakkal lelkesített:

„A vonzást a benne lévő lélek - Jézus Lelke adta.

Mind, akik a Jézus Szíve Társasága tagjai vagyunk, ennek a vonzásnak az erőterébe kerültünk hivatásunk elején, és tapasztaljuk azóta is.

Ez a belső tűz hívta az első testvéreket a 20-as években, hogy ne egy jól kitaposott útra tegyék rá a lábukat, életüket, hanem olyan inspirációra, mely Jézus Szívéből ered, és nem lehetett tudni, pontosan merre visz. De most már mondhatjuk, hogy ez az egyes emberek üdvösségének útja. Más szavakkal az egyesülés útja. P. Bíró inspirációja az egyesülés, egységesülés útja.

Egyesülés a lelki életben Istennel.

Egyesülés Istennel teremtett világában történő folyamatokkal.

Egyesülése az emberi szíveknek, életeknek, melyek alkotója és formálója Isten, akár tudatában vagyunk, akár nem.

Lassan zárul egy korszak a Társaság életében, első, második és lassan a harmadik generáció korszaka. Közeledünk alapításunk 100. évéhez. Mibe kapaszkodhat a mai testvéri közösség?

Vándorokként járva utunkat, bennünk van a tisztelet, elismerés, megbecsülés a múlt iránt, mint egy vándorbot az úton.

Útitarisznyánk tele van tömve a régi testvérek imáival, személyes példájával, de legfőképpen szeretetükkel.

Ami még nagyon fontos, hogy mint láthatatlan út most is él, létezik a vonzás és inspiráció P. Bíró lelkiségéből. A szociális érzékenység, a teremtett világ megbecsülése, a hit ébrentartása, az egész ember szolgálata. A Szent Ignác-i lelki eszköztárból kiemelkedik a teremtett dolgok célszerű használata, és a külső és belső szabadságra való készség.

2017-ben P. Bíró szellemiségét 6 kulcsfogalomba tömörítettük: szemlélődő gyakorlatiasság, Isten elgondolása szerinti női létünk kibontakoztatása, teremtett világhoz való felelősségteljes viszonyulás, ezért próbáljuk jól és jóra használni az anyagi javakat; segítőkész figyelemmel fordulunk a szükséget szenvedők felé; és mint magyar alapítású közösség, felelősséget érzünk a magyar nemzet sorsáért. Mutasson utat nekünk két szó: vonzás és inspiráció.

Vonzás és inspiráció, amit továbbra is kérek és remélek Jézus Szíve szeretetétől és Bíró atya szellemiségéből az egész közösség számára!”

 

Az ünnepi megemlékezés képei.