keresés YouTube Facebook Instagram
női apostoli élet társasága
Jézus Szíve Társasága Societas Jesu Cordis
Facebook

Közösségünk jelvénye

Közösségünk jelvénye olyan szimbólum, amely kifejezi hivatásunkat, Szent Ignác-i lelkiségünket és küldetésünket. Mivel nem hordunk szerzetesi ruhát, Alapítónk nem zárkózott el attól, hogy egy érmet, gyűrűt vagy brossfélét hordjunk.
Bár jelvényünk csak 1990-ben lett, a lelkiséggel áthatott formák régóta benne éltek a közösség gondolataiban.

A jelöltidő a jelvény ünnepélyes átadásával kezdődik:

„Fogadd ezt a jelvényt, viseld szíved fölött, hogy mindig emlékeztessen Jézus meghívó szeretetére és arra az odaadásra, amivel te válaszoltál Neki.”

A jelvény három egymáshoz kapcsolódó formából áll: kör, szív és kereszt.

A jelvényen látható kör a teremtett világot jelképezi, melynek középpontja Isten. Ugyanakkor az eukarisztia jelképe is. Isten a teremtett világot is felhasználja, hogy az embert megszólítsa.

A szentségek, különösen az eukarisztia, összekapcsolja a természeti és természetfeletti világot: Jézus jelen van a közönséges kenyérben az egyszerű, hétköznapi életben. Az eukarisztia liturgikus ünneplése során összekapcsolódunk a Szentháromsággal, az egyetemes Egyházzal, közösségünkkel.

A Biblia konkrét és átfogó antropológiájában az ember szíve tudatos, értelmes és szabad személyiségének a forrása, döntő választásainak helye, az íratlan törvény őre (Róm 2,15) és Isten titokzatos cselekvéseinek színtere.

Amikor imádkozunk, szívünk Isten felé fordul – a csendben, az Ige által, a szavakba öntött sóhajtozásokkal. A kör alakú világban élő ember az élet középpontjához, Isten Szívéhez szól. E kommunikációban érintkezik a kör és a szív, az ember és Isten.

Közösségünk Jézus Szíve lelkiségének sajátos vonása: a Krisztus iránti szeretet lelkületével áthatjuk, megszenteljük, visszaadjuk a bűntől sebzett teremtett világot Istennek.

A kereszténységben a kereszt, mint a megváltás eszköze, a halállal, a szenvedéssel, a vérrel együtt, az üdvösséget idéző lényeges kifejezések egyike lett. Ugyanakkor az élet jelképe is a kereszt. Az üres kereszt a Feltámadást jelképezi. A kereszt figyelmes szemlélése megismerteti velünk Jézus belső világát, aki „szolgai alakot öltött, kiüresítette magát és hasonló lett az emberekhez”. (Fil 2,6-7).

A jelvény kifejezi közösségünk Istenhez tartozását. Kommuniót Istennel és testvéreinkkel: a szeretetkapcsolatot és imát, a szemlélődést és a küldetést.

Belső világunk átadását a Teljességnek, amelyet befogadva vagyunk képesek a feltámadás mellett hitet tenni. Azért élni, küzdeni, szenvedni, engesztelni, hogy Jézus belső világát feltárjuk a ma emberének. Minél jobban Isten kerül egyéni és közösségi életünk középpontjába, annál inkább leszünk az isteni harmónia továbbadói, terjesztői.

A jelvény színének is jelentése van: az arany és sárga a levegőnek és léleknek a színe. A keresztény ikonográfiában az életszentséget és az örökkévalóságot jelenti. A kék az ég, a levegő, a víz színe, a tisztaságot, az igazságot és a hűséget jelképezi. Máriának, az Isten akaratát feltételek nélkül követő názáreti lánynak a színe is - alapítónk kívánsága volt, hogy szerető tisztelettel tekintsünk Szűz Máriára.

Suller Melinda SJC