keresés YouTube Facebook Instagram
női apostoli élet társasága
Jézus Szíve Társasága Societas Jesu Cordis
100 éve született Szabó Marika vértanú testvérünk!
Facebook

Jézus Szíve Társasága

100 éve született Szabó Marika vértanú testvérünk!

2023.02.02.

100 éve, 1923. február 1-jén született Szabó Marika vértanú testvérünk, akit 1945-ben – a tisztasága védelmében tett ellenállása közben – egy orosz katona ölt meg.

Marika testvér halálának körülményeit a Historia Domus így írja le: „A Jézus Szíve Népleányaiból többen Budapestről jöttek hazafelé, terheket cipelve. Az itthonlakók közül mintegy öten eléjük mentek. Rákoscsaba és Pécel között először két, majd három katona támadta meg őket, és többféleképpen inzultálták is a testvéreket. Szabó Mária testvért az egyik katona üldözőbe vette, és miután nem érte be, egyik lábát ellőtte. Ezután, mivel a testvér kiáltani próbált, a torkán szúrta át hét döféssel, ruháját fölvágta késsel. De úgy látszik, a végletekig ellenálló testvérnek még így is sikerült magát az üldöző kezeiből kiszabadítani, mire a katona hátulról fejbe lőtte.”

1945. február 24-én Pécel első vértanúja Szabó Marika testvér lett. A visszaemlékezések szerint megrendítő volt, ahogy a temetésen, a felkoszorúzott kis vértanú koporsója mellett fölcsendült a Szűzanya hálaéneke, a Magnificat – az egyszerű, názáreti, rejtett életet élő fiatal testvért felmagasztalta Isten…

Szabó Marika testvér Kiskunfélegyházán született vallásos, szerető szülők gyermekeként. Kedves, megnyerő, mosolygó teremtés volt. Követve nővérét, Zsuzsikát - aki szintén a Jézus Szíve Társasága tagja volt és fiatalon, szentségre törekvő élet után betegségben halt meg -, Marika 1945. január 1-jén tette le a Társaságnál az első esküt. Esküs testvérei szerint Marika a nagy napon azt mondta: „Meglátjátok testvérek, én nemsokára meghalok!”

Szabó Marika testvér a Társaságban megtalálta, amit keresett. Derűs lelkületéhez passzolt Szent Ignác imamódja: mindenben megtalálni Istent. Szolgálatkész, áldozatos munkájában fáradhatatlan volt, de szeretett csacsogni és viccelődni, akár szilencium idején is… „Halála előtt pár nappal meg akart ijeszteni, és a folyosón, az ebédlő melletti ajtóban elbújt. Várta, hogy kijöjjünk az ebédlőből. Nem vette észre, hogy én már kint vagyok. Amikor az ajtó kinyílt, teljes gőzzel Kárpáthy testvér karjaiba futott. Megszeppenve állott Teréz néni előtt, és bűnbánóan ígérte, hogy soha többet nem tesz ilyet.” – írta Csatlós Mária testvér.

Marika testvér utolsó lelkigyakorlatát halála előtt pár nappal, február 2-11-ig végezte. Szent elhatározást tett, hogy „most minden másként lesz, és nagyon fog iparkodni.”

Szabó Marika testvér az Úr kicsi szolgálója volt, akinek jegyzetfüzetében egyetlen sort találtak: „Uram, add, hogy jónéven vegyem, ha az emberek megvetnek vagy félreismernek!”

A 2011-ben, Szabó Marika vértanú testvér emlékére állított emlékkereszt a Jézus Szíve Társasága Idősek Otthona parkjában áll. Hős és vértanú ő, így bátran kérhetjük a közbenjárását: „Hadd legyünk mi is tiszták, hősök, szentek!”

Talán nem véletlen, hogy vértanú testvérünk születésnapja épp a szerzetesek világnapja előtti napon van...