„A mi hivatásunk az, hogy a világ közepette éljünk, ott, ahol Isten dicsőségét legjobban előmozdíthatjuk.”

A Jézus Szíve Társasága hírei

2019.08.26.

Jubileumi sorozat-sjc.hu

 

 

Az előző évben Alapító Atyánk égi születésének 80. évfordulójával indult, három neves évfordulóhoz kapcsolódó jubileumi sorozatunk idén októberben P. Bíró Ferenc SJ születésének 150.

évfordulójával folytatódik. Hét végén ötleteket gyűjtöttünk az ünnep lebonyolításához, majd jó hangulatú vacsorával zártuk a közösségi együttlétünket.

 

 

 

Másnap a lelkiségünk szerint élő barátaink közösségi együttléte után elzarándokoltunk Alapítónk sírjához, ahol imádságban hálát adtunk földi életében kapott ajándékaiért, és közbenjárását kértük, hogy eszméinek mind hitelesebb továbbadói lehessünk.