„A mi hivatásunk az, hogy a világ közepette éljünk, ott, ahol Isten dicsőségét legjobban előmozdíthatjuk.”

Belső készület

2018 januárjától havonta Alapítónk egy-egy gyöngyszemét, bölcsességét kiválasztva más-más testvér gondolatébresztésével átelmélkedjük, ami vezérfonalat jelent életútunkon, s a testvérek közötti egységet erősítve növeli bennünk a hálás lelkületet.

Bíró Ferenc atya gyöngyszemei

"A teljes nagy szeretetegység ez: Az Univerzum középpontjában áll a Megváltó forró Szívével, magába olvasztva Isten fiainak szívét, s ezek magukkal hozzák szolgáikat, a teremtett javakat, hogy szerető használatuk által azok is szeressék az isteni szerető Szívet.”

"Okosan mérlegeljék helyzetüket. Annyit vállaljanak, amennyit anyagi, lelki, testi és szellemi károsodás nélkül elbírnak.”

"A legszentebb Isten közönséges ember, sőt egy darab kenyér lett. Az élet poros útján járt-kelt egy sorban és egy sorsban az emberekkel. Így szentelt meg mindent.”

"Hasonló akarok lenni Hozzá!”

"A testvéreknek semmi más külső érzékelhető és megkülönböztető jele ne legyen, mint a szívjóság.”

"Figyeljük meg Isten törvényeit a természetben, s fordítsuk azokat magunk javára.”

"Az összes teremtett dolgok számunkra csak eszközök az örök célra, és semmi mások.”

"A mi örömünk az Úrban a mi erősségünk.”

"Mindent úgy ítéljenek meg, hogy mindent tekintetbe vesznek.”

"Lelkükre kötöm édes mindnyájuknak az egyik sarkalatos erény gyakorlását, az okosságot.”

"Akkor született meg ezen Társaság godolata, amikor a Magyar haza katolikus gyermekei a világháború förgetegében oltalmat kerestek az Úr Jézus Krisztus Szentséges Szívében."

"Az Oltáriszentség Istennek - a legszentebb szellemnek - az anyaggal való egyesülése."

"…megható dolog, hogyan munkálkodik, fárad, izzad, erőlködik az Úr Jézus nehéz testi foglalkozásban, hogy megszerezze mindennapi kenyerét."

"A vallásos nevelés Krisztocentrikusan történjék..."