keresés YouTube Facebook Instagram
női apostoli élet társasága
Jézus Szíve Társasága Societas Jesu Cordis
Facebook

SJC 100 emlékév

Nagy örömmel tesszük közzé Nagyméltóságú, Főtisztelendő Schönberger Jenő szatmári püspök úr gondolatait, amellyel százéves közösségünket köszönti.

A Jézus Szíve Társasága számára 2021. jubileumi esztendő, melynek kapcsán közösségünk több megemlékezést is tartott

A centenárium megünneplése 2021. január 1-jén, a Társaság születésnapján kezdődött Budapesten. A hajdani Mária Kongregáció kápolnájában belső ünnepet tartott a közösség, melynek során az első tizenkét testvér eskütételére emlékezve a jelenlévők megújították elköteleződésüket.

https://www.szerzetesek.hu/hirtegla/100-eves-jezus-szive-tarsasaga


Április 8-án Pécelen, a Jézus Szíve Társasága Idősek Otthonában 100. születésnapján köszöntötték a Társasággal egyidős Maróti Margit testvért, aki egészen fiatalon, 15 éves korában adta Istennek életét. Ő az egyedüli élő testvér, aki még személyesen találkozott az alapítóval, Bíró Ferenc jezsuita atyával.

http://www.keresztenyelet.hu/mindig-ereztem-isten-kozelseget-maroti-margit-sjc/


Az ünnepségsorozat kiemelkedő eseménye volt június 13-án a pesti Jézus Szíve-templomban tartott nyilvános rendezvény, melyre a Társaság tagjai meghívták barátaikat, munkatársaikat, az intézményeikhez valamilyen módon kapcsolódó ismerőseiket.

https://www.magyarkurir.hu/hirek/gyogyitoan-magyar-nokert-alapitasa-centenariumat-unnepelte-budapesten-jezus-szive-tarsasaga


Októberben, az alapító születésnapjához kapcsolódóan rendhagyó ünnepségekre került sor a Jézus Szíve Társaságában. A jubileumi évben film készült a magyar alapítású apostoli élettársaságról, melynek bemutatására a különböző helyeken élő közösségek nagyjából egy időben szerveztek filmnézést, ünnepségeket Budapesten, Pécelen, Szatmáron, Kecskeméten.

A távolság ellenére a közösségi ünneplés hasonló módon történt: - közös imádság és/vagy szentmise, a Társaságról készült filmalkotás, valamint a szatmári püspök atya köszöntőjének megtekintése, agapé, beszélgetés a meghívottakkal.

Az ünnepi előkészületek minden közösségben a tervezéssel és a részfeladatok elosztásával kezdődtek. Voltak, akik a meghívókat készítették, mások a sütés-főzést vagy a szentmise előkészítését vállalták, a vendégfogadásba lehetőség szerint mindenki bekapcsolódott.

A különböző helyszíneken tartott szentmiséken az atyák megemlékeztek P. Bíró Ferencről, odaadott életéről és munkásságáról, az alapításról, valamint a Társaság jelenlegi életéről. Ezután került sor a kisfilmek megtekintésére, illetve a Szívből élünk című alkotás premierjére.

Shönberger Jenő szatmári püspök videóüzenetében Ad multos annos! kívánsággal köszöntötte a 100 éves Jézus Szíve Társaságát, melynek több tagja a szatmári egyházmegyéből származik, és több mint negyedszázada jelenlétükkel gazdagítják a szatmári katolikus közösséget. 2019 nyarán püspök atya személyesen fogadta a Társaság tagjait, akik az alapító 150. születésnapja alkalmából szervezett zarándoklaton vettek részt. P. Bíró Ferenc SJ Munkácson született, gimnáziumi tanulmányait Szatmáron végezte, ott hallotta meg szívében Isten hívását.

https://www.magyarkurir.hu/hirek/zarandoklattal-emlekezik-rendalapitojara-jezus-szive-tarsasaga


A Szívből élünk alkotás a Jézus Szíve Társasága jelenét és archív felvételek segítségével a múltját is bemutatja, bízva abban, hogy a jövő nemzedéknek is tovább tudják adni azt a lelkiséget, melyet P. Bíró megálmodott, és válaszolva a kor kihívásaira meg is valósított.

A közösségi együttléteket fényképek „dokumentálják”, melyek révén a távollévők és a kedves olvasó is ízelítőt kaphat/láthat a különböző helyszíneken zajló ünnepségekről.

 

Elcsípett mondatok beszélgetésekből, megosztásokból:

„Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehettem ezen a közös ünnepen. Jó volt látni a fiatalokat!”

 „Örülök, hogy itt voltak a jelenlegi és hajdani kollégisták családjukkal, gyerekeikkel együtt.”

 „Jól éreztem magam, hogy a háttérben tevékenykedhettem az ünnep előkészítésében; jobban feltalálom magam ebben a szerepben, mint a vendégfogadásban. De az Isten figyelmességét, gondoskodását tapasztaltam abban, hogy meglepetésként egy számomra nagyon kedves ismerősöm is befutott.”

„Ahogy a közös célért dolgoztunk, intenzívebbnek éltem meg a közösségi életet.”

„A nap fénypontja az óriástorta volt a „100 éve együtt Jézus Szíve Társaságában” felirattal.”

 „Pécelen, a Jézus Szíve Társasága Idősek Otthonában tartott szentmisén a helyi Coelestis Regina énekkar szolgált. A népénekek mellett többszólamú kórusműveket is énekeltek. A szép énekek mellett a karnagy gyönyörű orgonajátéka is nagy örömet jelentett lakóinknak. Mise végén lelkes tapssal köszönték meg az orgonista, valamint az énekesek szolgálatát.”

 „Munkatársaink és önkéntes fiataljaink sokat dolgoztak, sok áldozatot hoztak a nap sikeréért. Többen az előkészítő munkákban vettek részt, mások a lakóinknak segítettek, mivel Ők már nehezen tudnak mozogni, közlekedni az épületben.”

„Az ünnepi szentmisére az Otthon több lakója eljött, mint ahogy általában szoktak. A lelkükben lévő ünnepi hangulatot az is tükrözte, hogy elővették az ünnepi ruhájukat, hogy így is megtiszteljék az ünnepi alkalmat.”

„Sok lakónk jelen volt a filmvetítésen is. Tetszett nekik a filmek esztétikuma, a környezet, amit szemlélhettek, miközben hallgatták az interjúkat. Egyik lakónk Szatmárnémeti környékéről származik; benne Schönberger Jenő szatmári püspök úr köszöntője személyes élményeket ébresztett. A Szívből élünk című filmben örömmel fedeztek fel ismerős arcokat az Otthon munkatársai és a lakók közül. Ez az alkotás nemcsak élményt jelentett számukra, hanem képet kaphattak Társaságunk lelkiségéből, tevékenységéből, munkaterületeiből.”

„A film megmutatta, hogy vitalitás van a Társaságban. Erre holnap és holnapután is emlékezhetünk majd...”

„Gratulálok! Nagyszerű a film. Jó volt egyben látni a Társaság szerteágazó munkáját.”

 „Élmény volt látni alapító atyát az archív felvételeken. Isten éltessen Pater Bíró!”

 

Végül, de nem utolsósorban: DEO GRATIAS! 

Nagy-nagy köszönet illeti Halmi Krisztinát, aki a film ötletadója, kidolgozója, szervezője volt. Köszönet a kitartásáért, a sok-sok munkáért, valamint köszönet mindenkinek, aki segített a film létrejöttében.

A filmet az Igen Média Kft. munkatársai készítették. 

Hírek

A teremtés időszaka, Teremtés hónapja - JSZTIO

Vancsó Ilona SJC, intézményi referens szeptember 5-én az Otthon ebédlőjében köszöntötte lakóinkat a Teremtés hónapja alkalmából.

2023.09.11.